Leszek Andrzej Mroczkowski, ps. „Andrzej” urodził się 8 października 1931 w Warszawie. Był podpułkownikiem WP w stanie spoczynku, działaczem podziemia antykomunistycznego, członkiem WiN-u oraz NSZZ „Solidarność”.

Był prezesem środowiska „Grupy Kampinos” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Od 2018 roku był komendantem Krajowej Komendy Głównej WiN - Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich RP.