330 podmiotów gospodarczych wpisanych jest do ewidencji producentów win prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Produkcja wina w Polsce w latach 2009-2020 wzrosła aż 35-krotnie - poinformował zastępca dyrektora generalnego KOWR Marcin Wroński.

Według Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w latach 2009–2020 liczba producentów wina zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez KOWR zwiększyła się 16-krotnie, powierzchnia uprawy winorośli wzrosła 15-krotnie. Jednocześnie nastąpił 35-krotny wzrost produkcji wina.

- Obserwowany dynamiczny rozwój polskiego winiarstwa jest wypadkową kilku czynników. Przede wszystkim bodźcem dla rozwoju rynku wina w Polsce było wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, które zniosły szereg barier administracyjnych utrudniających rozwój winiarstwa na obecną skalę, a także czynniki społeczne

skomentował Wroński.

Sytuacja polskich producentów win zmieniła się radykalnie po uchwaleniu ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich z 12 maja 2011 r. Nowe przepisy m.in. wprowadziły pojęcie producenta wina, zwolniły z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej dla rolników wyrabiających nie więcej niż 100 hl, zniosły wiele wcześniejszych wymogów formalnych dotyczących wyrobu wina.

Zmiana przepisów zachęciła do wzrostu produkcji tych napojów alkoholowych. W pierwszych latach wynosiła ona ok. 200 hl, w 2011 r. zwiększyła się dwukrotnie, a w 2018/2019 osiągnęła poziom ponad 12,7 tys. hl. W sezonie 2019/2020 wyprodukowano ponad 14,3 tys. hektolitrów wina. Ze wstępnych szacunków wynika, że w bieżącym roku gospodarczym 2020/2021 produkcja wina może zwiększyć się o ok. 2 tys. hl.

W roku winiarskim 2019/2020 do obrotu wprowadzono ponad 7108 hl wina.

W pierwszym okresie powierzchnia plantacji winogron wynosiła zaledwie 50 ha, ale co roku przybywały coraz to nowe plantacje, w sezonie 2020/2021 winogrona uprawiano już na powierzchni 547 hektarów. Winnice zaczęły powstawać na terenie całej Polski.

W Polsce najwięcej winnic znajduje się w pasie województw południowo-zachodnich, południowo-wschodnich i południowych, na terenie których warunki klimatyczne w największym stopniu sprzyjają uprawie winorośli. Na rok gospodarczy 2020/2021 w ewidencji prowadzonej przez KOWR zarejestrowanych jest 330 winnic – najwięcej w województwach: małopolskim (64), lubuskim (38), dolnośląskim (37), podkarpackim (33) oraz lubelskim (33).

Wielkość winnic waha się od kilkunastu arów do kilkunastu hektarów. Największe znajdują się w woj. małopolskim i zachodniopomorskim. Bardzo często winnice można spotkać przy obiektach agroturystycznych.

Wiceszef KOWR zauważył, że duże znaczenie ma postęp w hodowli roślin, co pozwala na uprawę winorośli, które coraz lepiej radzą sobie w polskim klimacie.

- Rosnąca popularność wina w Polsce związana jest ze zmianą modelu konsumpcji wyrobów alkoholowych przy równocześnie rosnącej ofercie asortymentowej win krajowych, po które polscy konsumenci coraz częściej sięgają - podkreślił Wroński. Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl