Tłumacząc powołanie rady, Pawlak podkreślił, że jako rzecznik praw dziecka wspiera działania "mające na celu zapewnienie dzieciom harmonijnego i bezpiecznego rozwoju, z poszanowaniem ich godności i prawa do wychowania w rodzinie".

- Działam na rzecz ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją i zaniedbaniem

 – dodał. Wyjaśnił, że rada ma pomóc mu w skuteczniejszej realizacji tych działań.

Członkowie rady – przekonywał Pawlak – mają przyczynić się do "opracowania nowych rozwiązań problemów dotyczących dzieci i młodzieży, opartych na wiedzy, doświadczeniu i wrażliwości".

W skład Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Dziecka weszli:

  • prof. UAM dr hab. Dobroniega Głębocka z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • prof. UMK dr hab. Jarosław Horowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;
  • dr Barbara Chojnacka z Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • dr Natasza Doiczman-Łoboda z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • dr Jarosław Przeperski z Biura Rzecznika Praw Dziecka;
  • dr Rafał Lange z Instytutu Badawczego NASK;
  • Anna Szewczyk z Fundacji Pomocy Dzieciom "Pociecha" we Wrocławiu;
  • Dawid Radomski z Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu;
  • Marek Grabowski z Fundacji Mamy i Taty w Warszawie,
  • Wojciech Przybysz ze Stowarzyszenia Dzieciom i Młodzieży WĘDKA im. każdego Człowieka w Toruniu.

- Doceniając dorobek zawodowy ekspertów z rady oraz ich doświadczenie w obszarze związanym ze wspieraniem dzieci i młodzieży, dziękuję bardzo, że zgodzili się podjąć tę misję – powiedział rzecznik.

Jednocześnie wyraził przekonanie, że "badania i prace rady staną się cennym źródłem wiedzy dla świata nauki, a także dla instytucji i organizacji zajmujących się dobrem polskich dzieci i młodzieży".