W uchwale Senatu na zakończenie roku św. Jana Pawła II napisano m.in. że papież Polak “był niekwestionowanym autorytetem i duchowym przywódcą milionów katolików na całym świecie, a za swe wysiłki na rzecz pokoju oraz wkład w rozwój międzywyznaniowego dialogu i współpracy między narodami był ceniony wśród wyznawców innych religii i osób niewierzących. Był też wytrwałym propagatorem godności i wolności jednostki oraz praw narodów do samostanowienia”. 

- Dla katolików stanowił przykład świętości życia, a dla wielu wyznawców innych religii lub niewierzących był inspiracją i ważnym punktem odniesienia. Był zawsze wrażliwy na ludzkie potrzeby i słabości

– napisano w uzasadnieniu.

Uchwałę poparło ostatecznie 77 senatorów - jednogłośny w tej sprawie był jednak tylko klub PiS.

Nie wszyscy zagłosowali "za"

Znaleźli się też senatorowie, którzy nie poparli uchwały w takim brzmieniu. 

Przeciw przyjęciu uchwały byli Marek Borowski, Bogdan Borusewicz, Robert Dowhan, Artur Dunin, Beata Małecka-Libera, Joanna Sekuła i Barbara Zdrojewska z Koalicji Obywatelskiej oraz Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy. 

Wstrzymali się z kolei senatorowie Barbara Borys-Damięcka, Marcin Bosacki, Jacek Bury, Leszek Czarnobaj, Jolanta Hibner, Marek Plura, Jadwiga Rotnicka, Jerzy Wcisła i Bogdan Zdrojewski z KO oraz Wadim Tyszkiewicz z Koła Senatorów Niezależnych.

Dodatkowo, kilku senatorów z KO, PSL i Lewicy nie wzięło udziału w głosowaniu. Poniżej wyniki.