Stoicyzm to bardziej sztuka życia niż kierunek filozoficzny. Początki tej filozofii datują się od  III wieku p.n.e.. Za prekursora szkoły uważa się Zenona z Kition, do ostatecznej formy doprowadził go Chryzyp. Rozwijał się przez całą starożytność, a obecnie można mówić o odrodzeniu się tej sztuki życia. Stoicyzm wywarł znaczny wpływ na rozwój chrześcijaństwa, w pewnym stopniu oddziaływał na myśl średniowieczną i współczesną.

Mądrość i pogodę ducha stoicy rozumieli jako zrozumienie praw natury nie tylko na poziomie intelektualnym, ale przede wszystkim emocjonalnym. Kto osiągnął prawdziwą życiową mądrość jest bezpieczny, gdyż łatwo nie grozi mu jej utrata. Właściwa sztuka życia jest równoważna dobru i szczęściu. 

Człowiek mądry powinien żyć zgodnie z rytmem przemian natury i robić to, co jest zgodne z wartościami, które są dla niego ważne.

Na tym właśnie polega dzielność szczęśliwego i pogodnego życia, że wszystko się czyni zgodnie z własnym głosem wewnętrznym i z wolą rządcy Wszechświata.

Cytaty przypisywany Zenonowi z Kition.

Warto zainteresować się prawami natury i przyjmować to, co niesie nam każdy dzień i widzieć w każdym wydarzeniu coś dobrego. Pozwoli nam to utrzymać życiowy optymizm, da możliwość zobaczenia tego, czego dotąd nie widzieliśmy i cieszenia się każdą chwilą. Nie warto przejmować się tym, na co i tak nie mamy wpływu, co po prostu się wydarzy, np. upływ lat. Warto za to przenosić swoją energię na to, co jest od nas zależne, w tym np. zdobywanie wiedzy.

Stoicy zaczerpnęli z myśli Sokratesa świadomość tego, że nikt nie jest doskonały. Taka skromność pozwala na posiadanie realnego obrazu swojej osoby ale i daje motywację do pracy nad sobą, w tym pracy nad słabszymi stronami. Współcześnie zasada ta może pomóc wyzbyć się egoizmu oraz patrzeć na siebie bardziej realnie.

Stoickie zasady dobrego życia:

- Żyj tak, jakbyś po ciężkimi wypadku lub chorobie odzyskał cudownie zdrowie i został przywrócony do życia i każda chwila życia była darem. 

- Każdej osobie okazuj uprzejmość i dobroć nawet nastawionym ku tobie wrogo. Przebaczaj, ale nie żądaj przebaczenia. 

- Od samego rana kiedy wstajesz bądź wdzięczny za dobro, które otrzymałeś, które Cię otacza, za umiejętności, których się nauczyłeś.