Po dwóch latach negocjacji jest kompromis. Rozporządzenie Patryka Jakiego przyjęte zdecydowaną większością!

Dziś europosłowie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PE (LIBE) głosowali nad porozumieniem wstępnym, dotyczącym zapobiegania rozprzestrzeniania treści terrorystycznych w Internecie. Rozporządzenie, którego sprawozdawcą jest eurodeputowany Patryk Jaki, zostało przyjęte większością 54 głosów, przy 13 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się.

Patryk Jaki
Aleksiej Witwicki/Gazeta Polska

Walka z terroryzmem jest jednym z priorytetów Parlamentu Europejskiego, a Internet stał się dziś podstawowym narzędziem w rękach terrorystów. To właśnie za jego pośrednictwem przebiega rekrutacja, szerzy się propaganda i koordynowane są ataki.
- mówił sprawozdawca.

Patryk Jaki stwierdził, że jest to ważny dzień dla całej społeczności europejskiej, ponieważ dopiero po niemal dwóch latach udało się osiągnąć kompromis, który stworzył nowe narzędzia w walce z terroryzmem.

Nowa regulacja ma umożliwić natychmiastowe usuwanie z internetu treści o charakterze terrorystycznym. 

Wprowadza m.in. zasadę „jednej godziny” oznaczającą, że najgroźniejsze treści mają być usuwane w możliwie jak najkrótszym czasie od publikacji. Ponadto zobowiązuje platformy internetowe do bezzwłocznego zaprzestania przekazywania tych treści.
- tłumaczy europoseł Patryk Jaki.

Nowe prawo ma dotyczyć każdej platformy założonej na terenie UE.  

Jednocześnie osiągnięto porozumienie w najważniejszych dla Parlamentu kwestiach. Nie będzie obowiązkowego filtrowania Internetu. Treści rozpowszechniane w celach edukacyjnych, dziennikarskich, artystycznych lub badawczych będą wyłączone. Zwolnienie będzie miało również zastosowanie do treści rozpowszechnianych w celu podnoszenia świadomości na temat działalności terrorystycznej. Jednocześnie państwo, do którego zostanie wysłane polecenie usunięcia, zawsze będzie mogło zawiesić nakaz, jeśli uzna, że narusza ono prawa podstawowe. Stworzono również precyzyjną ścieżkę odwoławczą dla partii.
- wyjaśnił Patryk Jaki.

 

Źródło: niezalezna.pl, EKR

#Patryk Jaki #internet #Parlament Europejski

Piotr Łukawski
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo