Kapituła uhonorowała Straż Graniczną za "codzienną ochronę granic Rzeczypospolitej Polskiej, za działania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji i przemytowi, za stanie na straży interesów państwa polskiego i jego obywateli".

W laudacji biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek zwrócił uwagę na wkład Straży Granicznej w działania związane ze zwalczaniem pandemii.

- Każdego dnia funkcjonariusze przeprowadzają setki kontroli granicznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego, dbając jednocześnie o zdrowie obywateli

 – zaznaczył.

Odbierając wyróżnienie gen. dyw. Straży Granicznej Tomasz Praga oświadczył, że wzorem do naśladowania dla współczesnych jej członków "są idee i chlubne tradycje przedwojennych polskich formacji granicznych".

- Pamiętamy, jak wielką zapłacili cenę w obronie granic Rzeczypospolitej – podkreślił generał. Zaznaczył, że "świadectwem ich męstwa i ofiary są mogiły na Cmentarzu Wojskowym w Miednoje, gdzie pochowani są pomordowani funkcjonariusze przedwojennej Straży Granicznej i żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza. Drugim jest kopiec Chwały Żołnierzy KOP i Cmentarz Wojenny w Wytycznie".

Gen. Praga wyraził również wdzięczność kapelanom za ich obecność przy funkcjonariuszach w dobie obecnej pandemii.


Centralna Biblioteka Wojskowa otrzymała nagrodę za "upowszechnianie i prezentację dorobku współczesnej i dawnej myśli wojskowej, rozwijanie zainteresowań czytelników dziedziną nauk o bezpieczeństwie i obronności, służenie wiedzą i doświadczeniem, a także za wspomaganie systemu edukacji w kształtowaniu postaw patriotycznych".

W laudacji bp polowy gen. bryg. Guzdek nazwał istniejącą od przeszło 100 lat Centralną Bibliotekę Wojskową – "główną książnicą Wojska Polskiego", która szeroko "dzieli się swoimi zbiorami dzięki przeprowadzeniu procesu cyfryzacji i cyfrowe udostępnianie posiadanych publikacji".

Odbierając nagrodę, dyr. Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński podkreślił, że najważniejszym zadaniem placówki jest służba ludziom.

- Jesteśmy bardzo wdzięczni, że nasza praca służy społeczeństwu, że przydaje się siłom zbrojnym

 – podkreślił.


Działająca od ponad stu lat Drukarnia Wydawnictw Specjalnych została nagrodzona za "wydawanie publikacji związanych z obronnością państwa, wydawnictw specjalistycznych i okolicznościowych, a także materiałów szkoleniowych na potrzeby Wojska Polskiego".

W laudacji biskup polowy WP podkreślił, że "poprzez wysoki poziom poligraficzny, introligatorski i wydawniczy gwarantuje ona najwyższą jakość swoich produktów oraz niezawodność". Zaznaczył, że dzięki jej działalności "każdego roku do rąk czytelników trafia wiele wartościowych wydawnictw, wśród których znajdują się także te dotyczące duszpasterstwa wojskowego".


Na zakończenie gali bp polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek powiedział, że rok 2020 minął pod znakiem pandemii, zbierając obfite żniwo ciężko chorych i śmierci.

- W tamtym czasie było wielu ludzi szlachetnych, odważnych, którzy stali na stanowisku i służyli drugiemu człowiekowi

 – podkreślił hierarcha, wymieniając służby medyczne, duchownych oraz służby mundurowe.

- Nadszedł czas, aby dostrzec i powiedzieć: Wielkie dziękujemy – powiedział bp Guzdek.

Zwrócił uwagę, że funkcjonariusze Straży Granicznej nie dali się opanować lękom. Jak zaznaczył, "dzień i noc stali na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny".

- Walczyliście o wartości najwyższe i odnieśliście zwycięstwo. Nie zawiedliście na żadnej z granic – ani lądowej, ani morskiej, ani na lotniskach – podkreślił biskup polowy WP.

Mówiąc o roli Centralnej Biblioteki Wojskowej, bp Guzdek zwrócił uwagę na wkład kapelanów w edukację polskich żołnierzy na początku XX wieku.

- Była bieda, analfabetyzm, a książka, która docierała do żołnierza, była cenniejsza niż złoto, bo dawała przepustkę w świat – powiedział hierarcha. Przyznał, że "choć ważne są media elektroniczne, to nic nie zastąpi książki".

- Ten, kto nie zna przeszłości, może zapomnieć o przyszłości – podkreślił biskup polowy WP.

Duchowny wyraził także wdzięczność Drukarni Wydawnictw Specjalnych za jej dorobek w tym m.in teksty liturgiczne, dzięki którym kapelani mogą służyć żołnierzom także w trudnych warunkach atmosferycznych.

- Mszał, teksty modlitw to rzeczy, które kapelan może zabrać do plecaka i iść hen daleko, bo są tak zrobione, że wilgoć im nie zaszkodzi. To są pomoce przygotowane na czas najgorszy – na czas W – powiedział bp Guzdek. Zwrócił jednocześnie uwagę, że "siła ducha jest nieraz ważniejsza, od siły miecza".

Laureaci otrzymali dyplomy i szklane statuetki, które przedstawiają warszawską katedrę polową Wojska Polskiego, oraz medale Milito pro Christo (walczę dla Chrystusa), przyznawane za "dawanie świadectwa i zabieganie o to, aby duch Chrystusowy przemieniał duszę narodu oraz kształtował postawy społeczne ludzi polskiej ziemi".

Przebieg gali można było śledzić na stronach internetowych Ordynariatu Polowego WP.

Nagrody Benemerenti (dobrze zasłużonym) Ordynariat Polowy Wojska Polskiego przyznaje od 1995 roku osobom i instytucjom, które dają świadectwo najwyższych wartości, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość. W 2001 r. biskup polowy Sławoj Leszek Głódź ustanowił medal Ordynariatu Polowego Milito pro Christo, przyznawany osobom, które się zasłużyły dla duszpasterstwa wojskowego.