W stolicy diecezjalny dzień wspólnoty z kard. Kazimierzem Nyczem odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej. W diecezji warszawsko-praskiej oazowicze będą się modlić się w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, gdzie liturgii będzie przewodniczył bp pomocniczy Jacek Grzybowski.

"Wpatrujmy się w Chrystusa – namaszczonego Duchem Świętym Sługę Pańskiego, który nie przyszedł po to, aby Mu służono, ale po to, aby służyć. Niech On nas uczy postawy służby jako wyrazu miłości agape" – napisał w przesłaniu do oazowiczów moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie archidiecezji warszawskiej ks. Marcin Loretz.

Święto Chrztu Pańskiego dla wspólnoty Ruchu Światło-Życie jest czasem modlitwy w intencji księży moderatorów, zwłaszcza tych będących członkami Unii Kapłanów Chrystusa Sługi (stowarzyszenia zrzeszającego kapłanów moderatorów Ruchu Światło-Życie, którzy chcą realizować swoją posługę na rzecz odnowy Kościoła).

Święto Chrztu Pańskiego obchodzone jest w pierwszą niedzielę przypadającą po uroczystości Objawienia Pańskiego.

Początki historii Ruchu Światło-Życie sięgają pierwszej oazy – wyjazdu rekolekcyjnego o charakterze przeżyciowym dla ministrantów, która odbyła się w 1954 r. Przed rokiem 1976 był on znany pod nazwą ruch oazowy, ruch żywego Kościoła, ruch Niepokalanej".

Twórcą oazy, założycielem ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki. Duchowny został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Oświęcimskim. W 1995 r. rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. W 2015 r. papież Franciszek wydał dekret o heroiczności jego cnót. Od tego czasu jest określany w Kościele jako Czcigodny Sługa Boży.

Symbolem ruchu jest starochrześcijański symbol fos-zoe (gr. słowa światło i życie splecione literą omega, tworzące krzyż).

Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół. Szacuje się, że w ciągu ponad 40 lat przez ruch oazowy w Polsce mogło przejść 1,5 mln osób.

Domowy Kościół powstał w 1973 r. Pierwsze rekolekcje wakacyjne, nazywane oazą, odbyły się w Krościenku nad Dunajcem. W tym samym roku ks. Blachnicki utworzył także pierwszy krąg rodzin w Lublinie. W 1974 r. było ich już 36. Obecnie gałąź rodzinna liczy ok. 44 tys. członków, w tym są 4652 kręgi, z czego 473 to kręgi istniejące poza granicami Polski. Najwięcej jest ich w diecezjach katowickiej, warszawskiej i krakowskiej, a najmniej w drohiczyńskiej i w elbląskiej.

Wspólnoty Domowego Kościoła istnieją w 20 państwach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Szwecji, Niemczech, Czechach, na Słowacji, we Włoszech, na Ukrainie, Białorusi, Litwie i w Kazachstanie.