Rusza trzecia edycja wyzwania The Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, która potrwa od 6 stycznia do 8 marca 2021 r. Ten ogólnoświatowy program ma na celu wsparcie przedsiębiorczych firm na etapie start-up i scale-up w opracowaniu rozwiązań, które sprzyjają włączeniu społecznemu i pozytywnym zmianom w świecie mody. Od czasu jego powstania w 2018 r. w ramach wyzwania Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge 350 000 euro powędrowało do przedsiębiorców, którzy bronią swoich przekonań i angażują się we wprowadzanie zmian w swoich społecznościach.

Bazując na realizowanej przez markę Tommy Hilfiger wizji zrównoważonego rozwoju Waste Nothing and Welcome All (Niczego nie marnuj, otwórz się na różnorodność), trzecia edycja programu ma na celu wzmocnienie pozycji i wsparcie przedsiębiorców reprezentujących grupę BIPOC, którzy działają na rzecz rozwoju swoich społeczności, oraz wspieranie przyszłości mody z większą otwartością na różnorodność. Zachęcamy klientów do zaangażowania i pomoc w ocenie zgłoszeń.

Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge w centrum zainteresowania stawia przedsiębiorców, którzy wkładają całe swoje serce w dokonywanie pozytywnych zmian społecznych w swojej branży

– powiedział Tommy Hilfiger.

- W tym roku chcielibyśmy zaprezentować jeszcze bardziej zróżnicowane perspektywy, koncepcje i społeczności dzięki wsparciu przedsiębiorców z grupy BIPOC. Wprowadzanie zmian w środowisku mody jest naszym obowiązkiem, dlatego możliwość kontynuacji naszego zaangażowania na rzecz włączenia społecznego i równego traktowania za pośrednictwem nadchodzącego Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge jest dla nas zaszczytem

- dodał.

Zainteresowane firmy mogą składać swoje propozycje projektów poświęconych modzie, które tworzą łańcuch wartości sprzyjający większemu włączeniu społecznemu. Spośród wnioskodawców zostanie wyłonionych sześciu finalistów, którzy wirtualnie opracują plany swoich projektów przy wsparciu zaangażowanych ekspertów z branży reprezentujących markę Tommy Hilfiger i ekspertów zewnętrznych. Po szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego trenera prezentacji podczas ogólnoświatowego finału Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge, który odbędzie się na początku 2022 r., finaliści przedstawią swoje koncepcje prestiżowemu jury i publiczności.

W branży mody podjęto kroki w kierunku pozytywnych zmian na rzecz włączenia społecznego i różnorodności, nadal pozostaje wiele do zrobienia. Dzięki Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge kontynuujemy nasze zobowiązanie związane z włączeniem różnych grup społecznych i różnorodnością oraz pomagamy wprowadzać zmiany, które są najbardziej oczekiwane i potrzebne

– powiedział Martijn Hagman, dyrektor generalny Tommy Hilfiger Global.