Poradnia przy jeleniogórskim szpitalu będzie czwartą taką placówką w regionie po otwartych już w ostatnich tygodniach we Wrocławiu, Legnicy i w Wałbrzychu.

- Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej pełni bardzo ważną rolę w leczeniu pacjentów na wielu poziomach, nie tylko z subregionu jeleniogórskiego, ale także pozostałych mieszkańców naszego województwa. Utworzenie poradni dla pacjentów po przebytym zakażeniu koronawirusem było zatem konieczne, aby zapewnić im specjalistyczną opiekę medyczną i w tym zakresie

- podkreślił marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, który wziął w poniedziałek udział w oficjalnym otwarciu placówki.

Poradnia będzie świadczyła profesjonalną opiekę medyczną wszystkim mieszkańcom Kotliny Jeleniogórskiej i woj. dolnośląskiego. Pacjenci będą tu diagnozowani pod kątem powikłań pulmonologicznych, schorzeń dolnych dróg oddechowych, naczyniowo-sercowych i nerwowych, a także ewentualnych stanów depresyjnych.

Zdaniem dyrektora Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej Nikolaja Lambrinowa, poradnia dla pacjentów po COVID-19 w obecnej sytuacji epidemicznej jest niezbędna.

- Zakażenie koronawirusem, nawet bezobjawowe, może powodować w późniejszym okresie zdrowotne powikłania różnej natury. Co więcej, może dochodzić także do intensyfikacji chorób, z którymi już boryka się organizm. Stąd, w trosce o zdrowie pacjentów, uruchomiliśmy specjalistyczną poradnię, w której pod okiem lekarzy specjalistów, rehabilitantów, dietetyka i psychologa możliwe będzie rozpoznanie powikłań i wdrożenie odpowiedniego leczenia

- wyjaśnił.

Dodał, że pacjenci poradni będą też kierowani do jednostki zamiejscowej "Wysoka Łąka" w Kowarach, gdzie prowadzone będą stacjonarne turnusy rehabilitacji pulmunologicznej dla pacjentów po COVID-19.W ramach nowo utworzonej poradni realizowane będą kompleksowe badania pozwalające ocenić stan zdrowia. Będą to m.in. badanie RTG klatki piersiowej po 3, 6 i 12 miesiącach po przechorowaniu, badanie tomografem komputerowym i badanie saturacji w spoczynku. Wykonywany będzie również test wysiłkowy, w którym pacjent będzie musiał wejść po schodach na piętro – podczas badania mierzony zostanie czas oraz saturacja przed i po badaniu. Ponadto na liście badań znajdzie się też spirometria FVC i FEV1. Pacjenci będą mogli też skorzystać z konsultacji z psychologiem i wykonać test Becka pozwalający na diagnozę zaburzeń depresyjnych.W jeleniogórskiej placówce kończy się również rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego. Inwestycję o wartości ponad 700 tys. zł realizowano od września ubiegłego roku dzięki wsparciu samorządu województwa udzielanemu w ramach Dolnośląskiego Pakietu dla Ochrony Zdrowia. Wsparcie finansowe pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W ramach prac remontowych m.in. zwiększono powierzchnię poczekalni dla pacjentów.

- Samorząd województwa dolnośląskiego angażuje się w liczne działania podejmowane przez jeleniogórski szpital w trakcie pandemii, doceniając wysiłki placówki i wspierając ją w tym trudnym dla wszystkich szpitali w kraju okresie. Po m.in. uruchomieniu laboratorium do szybkich testów w kierunku SARS-CoV-2 dla pacjentów szpitala, zabezpieczeniu łózek dla chorych na COVID-19, organizacji punktu drive-thru, uruchomiona zostaje nowa część SOR-u

- podkreślił wicemarszałek województwa dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.