Wyrok nie jest prawomocny.

W mowie końcowej 21 grudnia ub. roku prokurator domagał się skazania samorządowca na 10 miesięcy więzienia z warunkowym zawieszeniem na dwa lata oraz nałożenie zakazu pełnienia funkcji publicznych na okres trzech lat. Trzech obrońców Struka, jak i on sam, wniosło o uniewinnienie.

Prokuratura zarzuca samorządowcowi złożenie w oświadczeniach majątkowych w latach 2013-16 nieprawdziwych informacji na temat posiadanych zasobów pieniężnych, nieruchomości gruntowej oraz zasiadania w radzie nadzorczej fundacji prowadzącej działalność gospodarczą. Sześć zarzutów dotyczy składania fałszywych zeznań lub zatajania prawdy. Grozi za to do 8 lat więzienia. Zarzuty postawione Strukowi są efektem kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Mieczysław Struk ma 60 lat. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej. Funkcję marszałka województwa pomorskiego sprawuje od 2010 r.