Maurycy Mochnacki (1803-1834) był działaczem politycznym i niepodległościowym, a także literaturoznawcą i teoretykiem romantyzmu. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, skąd został w 1823 r. relegowany z rozkazu księcia Konstantego Romanowa za przynależność do Związku Wolnych Polaków, zrzeszającego patriotycznie nastawionych studentów UW.

Był uczestnikiem sprzysiężenia Piotra Wysockiego. Wziął udział w powstaniu listopadowym; walczył m.in. w bitwie pod Olszynką Grochowską, gdzie został ranny. Został odznaczony orderem Virtuti Militari. Po upadku powstania emigrował do Francji,