Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna przekazała na ręce Andrzeja Kowalskiego, dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie, czek o wartości 300 tysięcy złotych. 

To dla nas bardzo ważne żeby w tym trudnym dla nas wszystkich czasie wspierać służbę zdrowia, lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz pozostały personel medyczny, czyli wszystkich tych, którzy są na pierwszej linii walki z pandemią COVID-19. Dla naszej spółki, oprócz podstawowej działalności, jaką jest niezakłócona produkcja energii elektrycznej, bardzo istotna jest realizacja działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Nasza spółka od lat angażuje się aktywnie w życie lokalnych społeczności, wspierając małe ojczyzny, na których terenie prowadzi swoją działalność biznesową

– powiedziała Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Przekazane środki przeznaczone są na zakup środków ochrony osobistej pracowników szpitala, m.in. specjalistycznych maseczek, rękawiczek oraz środków do dezynfekcji. 

Od kilku miesięcy każdego dnia wszyscy zmagamy się z otaczającą nas pandemią. Aby skutecznie móc walczyć z tym podstępnym wrogiem, musimy zabezpieczyć personel Szpitala w środki ochrony osobistej. Już w pierwszych miesiącach wiosennej fali pandemii Spółka PGE pospieszyła naszej jednostce z pomocą. Dzięki Państwa ofiarności zakupiliśmy maseczki, rękawiczki, kombinezony i inny asortyment o łącznej wartości 386 000,00 zł. Po złożeniu naszego kolejnego wniosku o dofinansowanie i tym razem nie pozostaliście Państwo obojętni. Udzielone wsparcie w wysokości 300 000,00 zł na podobny cel przyszło w najbardziej oczekiwanym momencie. Odbieramy to, jako przejaw troski nie tylko o personel medyczny pracujący na pierwszej linii frontu, ale również o mieszkańców całego naszego regionu. Na ręce Pani Prezes składam serdeczne podziękowania dla całego Zarządu PGE GiEK za szybką i skuteczną pomoc. Dziękuję również Panu Posłowi Grzegorzowi Lorkowi, który wspierał nas w tym działaniu. Mając takich przyjaciół głęboko wierzę, że wspólnie przejdziemy przez ten trudny okres

– powiedział Andrzej Kowalski, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie.

Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna od wielu lat angażuje się w działania społeczne, charytatywne oraz sponsoring inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych, 
w sąsiedztwie których prowadzi swoją działalność gospodarczą. Poza priorytetami biznesowymi, buduje długoterminową wartość poprzez trwałe relacje z otoczeniem oparte 
na zaufaniu, otwartości i dialogu. Gwarancje wytwarzania energii elektrycznej i stabilność zatrudnienia pracowników PGE GiEK umiejętnie łączy z dbałością o otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Tylko przez ostatnie dwa lata PGE GiEK zrealizowała w lokalizacji bełchatowskiej setki darowizn na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł.

Oprócz standardowego wsparcia lokalnych beneficjentów, PGE GiEK w 2020 r. skupiła się na pomocy lokalnym instytucjom, które walczą z koronawirusem na pierwszej linii frontu. 

Wsparcie skierowane zostało m.in. do szpitali, domów pomocy społecznej, straży pożarnych i policji, które dzięki pomocy PGE GiEK zostali wyposażeni w niezbędne środki ochronne. Spółka PGE GiEK przeznaczyła również ok. 4 mln zł na zabezpieczenie Pracowników przed zarażeniem COVID-19, dostarczając do elektrowni i kopalni m.in. miliony sztuk maseczek i płynów dezynfekujących.