Budżet UE i mechanizm praworządności. Jakie są konkluzje Rady Europejskiej?

Komisja Europejska złożyła w piątek w Brukseli na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy UE deklarację dot. unijnego budżetu i mechanizmu warunkowości, do czego została zobowiązana w konkluzjach przyjętych na szczycie UE - przekazało PAP źródło unijne w Brukseli.

Snappy Goat

- Komisja Europejska w piątek złożyła deklarację, o której mówi 3 paragraf konkluzji przyjętych na szczycie UE. KE zobowiązuje się w tej deklaracji do stosowania zapisów konkluzji Rady Europejskiej

- przekazało źródło unijne.

W deklaracji „Komisja Europejska zwraca uwagę na konkluzje Rady Europejskiej z 10-11 grudnia 2020 dotyczące projektu Rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii” oraz „potwierdza rozumienie Rady Europejskiej, że (…) w stosowaniu tego Rozporządzenia jest zobowiązana do elementów wskazanych w paragrafie 2 konkluzji z 10-11 grudnia 2020 w granicach swojej odpowiedzialności, zgodnie z Traktatami.”

Konkluzje Rady wymieniają 11 różnych reguł stosowania rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii.

Zawierają one liczne uściślenia brzmienia samego rozporządzenia. Paragraf 2a wskazuje, że rozporządzenie służy ochronie budżetu przed nadużyciami finansowymi, natomiast paragraf 2e wyklucza uruchomienie procedury zawieszania płatności tylko na podstawie ogólnego stwierdzenia naruszenia zasady praworządności. 

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

 

#mechanizm praworządności #Unia Europejska #UE #Rada Europejska

as
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo