W 39. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do udziału w akcji „Zapal Światło Wolności”. Jest ona kontynuacją akcji rozpoczętej przez obywateli Stanów Zjednoczonych na apel prezydenta Ronalda Reagana, by zapalali w oknach świece na znak solidarności z Polakami prześladowanymi w epoce stanu wojennego. Nawiązując do kilkunastomiesięcznego istnienia Solidarności napisał między innymi: 

Na pierwsze przejawy wolności rządzący odpowiedzieli brutalną siłą, zabójstwami, masowymi aresztowaniami i utworzeniem obozów internowania. We wcześniejszych latach XX wieku za sprawą panoszącego się zła pojawiła się groźba, że światła całego świata zgasną. Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić. 

Takie światełko zapalił również w swoim oknie Jan Paweł II oraz wielu Polaków w Kraju, manifestując swoją solidarność z represjonowanymi oraz nadzieję na wolność.