Grupa PGE aktywnie wspiera inicjatywy lokalne, popularyzujące sport wśród dzieci i młodzieży, aby młodzi ludzie w regionach, w których prowadzona jest działalność biznesowa Spółki, mieli możliwość rozwijania swoich pasji i sportowych talentów. Współpraca PGE, Fundacji Akademia GKS Bełchatów oraz samorządu Miasta Bełchatowa będzie koncentrować się na rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Akademia ma za zadanie zapewnić profesjonalny rozwój młodych zawodników z Bełchatowa i bełchatowskiego regionu.  

Oprócz sponsorowania największych i najlepszych krajowych drużyn z różnych dyscyplin sportowych, PGE wspiera także sport dzieci i młodzieży. Zależy nam, aby młodzi ludzie z Bełchatowa i okolic mieli możliwości trenowania i rozwijania swoich pasji w jak najlepszych warunkach. Na wsparcie Fundacji GKS Bełchatów w ciągu dwóch lat PGE przeznaczy łącznie 1,8 mln złotych. Liczymy, że dzięki naszemu wsparciu Akademia GKS Bełchatów będzie się szybko rozwijała i stanie się nie tylko wizytówką Bełchatowa, ale również ważnym ośrodkiem kształcenia młodych sportowców w skali wojewódzkiej

– mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W imieniu naszych młodych piłkarzy i zapaśników oraz ich rodziców, opiekunów i trenerów, a także osób, które tworzyły ten projekt i będą go realizować, składam podziękowania Radzie Nadzorczej i Zarządowi PGE Polskiej Grupy Energetycznej za zaufanie, jakim nas obdarzono finalizując podpisanie dwuletniej umowy sponsoringowej. Dzięki wsparciu PGE i Miasta Bełchatowa powstał zupełnie nowy podmiot w naszej przestrzeni, który będzie szkolić dzieci i młodzież na wysokim poziomie sportowym w oparciu o solidne podstawy. Zaangażowanie PGE świadczy o randze tego projektu i pozwala pozytywnie myśleć o przyszłości juniorskiego sportu amatorskiego w naszym regionie

– powiedział Michał Antczak, prezes Fundacji Akademia GKS Bełchatów.

Akademia GKS Bełchatów szkoli ok. 350 młodych sportowców w wieku od 5 do 18 lat w dwóch sekcjach sportowych: piłce nożnej oraz zapasach. Rozwinięta baza treningowa na terenie miasta Bełchatowa umożliwia trening 250 dzieci każdego dnia. Zajęcia prowadzone są przez 30 wykwalifikowanych trenerów. Nabory odbywają się dwa razy w roku - do nowo tworzonych grup 6 i 7 - latków oraz nabór uzupełniający do najstarszych roczników. Bardzo ważnym elementem funkcjonowania Akademii będą również profesjonalne treningi piłkarskie w mniejszych miejscowościach powiatu bełchatowskiego. Fundacja Akademia GKS Bełchatów utworzy także fundusz stypendialny, na który składać się będą motywacyjne stypendia sportowe dla wyróżniających się zawodników oraz stypendia socjalne dla podopiecznych Akademii z rodzin, będących w trudnej sytuacji. Umowa między PGE a Fundacją Akademia GKS Bełchatów została zawarta na okres dwóch lat.