- Przypominamy, że w dniu 18 grudnia 2018 r. w Krakowie Sąd Okręgowy zobowiązał pozwanych do umieszczenia przeprosin, w siedem dni od uprawomocnienia się wyroku, pomiędzy godziną 20.00 a 20.30, o widocznym-wyboldowanym-tytule „ZDF I UFA FICTION PRZEPRASZAJĄ Z. RADŁOWSKIEGO I ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ” 

- przekazała w komunikacie Reduta Dobrego Imienia. 

- Sąd nakazał, by tekst przeprosin ukazał się w Telewizji Polskiej Program 1 w języku polskim, Telewizji Niemieckiej: kanał ZDF, kanał ZDF Neo, kanał Sat3, w języku niemieckim a także na stronach internetowych pozwanych. Dodatkowo sąd zobowiązał pozwanych do wyświetlania przed każdą emisją tablicy informującej, że wszelkie postaci żołnierzy AK wskazane w filmie są fikcyjne i jakiekolwiek podobieństwo do postaci prawdziwych jest niezamierzone

- zaznaczyła organizacja. 

Sprawa dotyczyła filmu „Nasze Matki,  Nasi Ojcowie” w którym żołnierze Armii Krajowej zostali przedstawieni jako antysemici, co najmniej godzący się na śmierć Żydów podczas II wojny światowej. Żołnierzy Armii Krajowej – zdaniem Powodów – przedstawiono jako nacjonalistów, współpracujących z Niemcami w Holocauście narodu żydowskiego. Powodowie upatrywali naruszenia swoich dóbr osobistych w nieuprawnionych ocenach – bardzo pejoratywnych (antysemityzm, nacjonalizm) oraz przedstawieniem nieprawdziwych faktów dotyczących żołnierzy Armii Krajowej (pomoc Niemcom w eksterminacji Żydów, chęć eliminowania Żydów z Armii Krajowej, głoszenie antysemickich haseł wcielanych następnie w życie).Z pozwem wystąpili – kapitan Zbigniew Radłowski (obecnie 95 letni) oraz Światowy Związek żołnierzy AK. Obu powodów reprezentują pro publico bono dr Monika Brzozowska – Pasieka oraz radca prawny Jerzy Pasieka. RDI wspiera i monitoruje od początku ten proces

- dodała Reduta.