"Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (...) utraci moc z końcem dnia 8 grudnia 2020 r. Z uwagi na ogłoszenie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, konieczne jest wprowadzenie zakazów w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych po powyższym terminie"

- czytamy w projekcie rozporządzenia zamieszczonym w piątek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w BIP RM.

Rozporządzenie będzie obowiązywało do końca dnia 31 grudnia 2020 r.