Episkopat zwraca uwagę, że uczestnictwo we mszy św. transmitowanej w mediach społecznościach oraz przez radio i telewizję nie jest tożsame z udziałem w eucharystii w kościele.

- Msza św. internetowa lub telewizyjna nie jest pełnym uczestniczeniem w Ofierze Chrystusa, chociażby dlatego, że nie ma możliwości przystąpienia do sakramentów

- wyjaśnia ks. Leszek Gęsiak.

Zwrócił uwagę, że dyspensa od uczestnictwa we mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane dotyczy wszystkich wiernych.

- Tym niemniej skorzystanie z niej jest przywilejem, a nie obowiązkiem i powinno odbywać się po głębszym namyśle. Racją, dla której dyspensy zostały ogłoszone, są obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne, znacznie ograniczające liczbę osób mogących uczestniczyć w nabożeństwach w kościołach

- zaznaczył rzecznik KEP.

Przypomniał również Apel Prezydium KEP na Adwent, w którym biskupi wezwali kapłanów do "jeszcze większej gorliwości duszpasterskiej" w towarzyszeniu wiernym w ich codziennych zmaganiach. - Wezwanie to można odnieść również do okresu świątecznego, aby – w miarę możliwości – stworzyć wiernym warunki do uczestniczenia w Eucharystii w kościele np. poprzez zwiększenie liczby Mszy św. - powiedział rzecznik Episkopatu.