"Z okazji patronalnej uroczystości Świętej Barbary wszystkim Górnikom i Pracownikom zaangażowanym w szeroko pojęty przemysł wydobywczy składam życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej, niebezpiecznej, ale jakże koniecznej pracy"

- napisał arcybiskup.

Jak dodał, św. Barbarze poleca w modlitwie wszystkich zatrudnionych w górnictwie, zwłaszcza pracujących pod ziemią.

"Nie traćcie nadziei"

"W trudnym dla branży górniczej okresie zmian i restrukturyzacji, przekazuję Wam zapewnienie o duchowym wsparciu! Nie traćcie nadziei i wiary w to, że konieczne zmiany zostaną przeprowadzone w duchu społecznej solidarności!" - dodał hierarcha.

Jak przypomniał, Rada Społeczna przy metropolicie katowickim we wrześniu br. zaapelowała o "odpowiedzialne przeprowadzanie procesu zmiany” i wyraziła nadzieję, że "zagrożenia czy konflikty mogą zostać nie tylko zażegnane, ale przekute w szansę przede wszystkim dla tych, którzy dziś najbardziej się obawiają o przyszłość swoją i własnych rodzin".

"Ufamy, że ten pełen troski głos o przyszłość Górnego Śląska zostanie usłyszany" - podkreślił abp Skworc w swym piśmie z okazji Barbórki.

Hierarcha przypomniał, że trwająca od kilku miesięcy pandemia diametralnie zmieniła dotychczasowe życie, dotknęła również zmagających się na co dzień także w innymi zagrożeniami górników.

"Jako Kościół wspieraliśmy modlitwą i współczuliśmy górnikom, rodzinom górniczym, dzieciom i młodzieży górniczych osiedli, którzy musieli stawić czoła chorobie i niepewności jutra. Na szczęście epidemiologiczną sytuację na śląskich kopalniach udało się ustabilizować"

- wskazał metropolita, dziękując górnikom-ozdrowieńcom, którzy oddawali osocze, aby pomóc w leczeniu chorych na COVID-19.

W obliczu ciągle realnego zagrożenia zdrowia i życia, arcybiskup zachęca do dalszej modlitwy, "także w intencji zmian w górnictwie".

"Modlicie się w domu, wznosicie modlitwy w kopalni, w cechowniach – w salach zbornych przed obrazem św. Barbary, Waszej patronki"

- zaapelował.

Górnicy nie są sami

Nawiązując do swoich słów sprzed roku, arcybiskup zapewnił, że górnicy nie są sami i Kościół nieustannie modli się za nich.

"Życzę Wam, abyście we wszelakich trudnościach znajdowali zawsze schronienie w Bogu; aby +wyjazdów na powierzchnię było tyle samo, co zjazdów pod ziemię+; aby Wasz górniczy trud, wysiłek znajdowały wartość w oczach rządzących i całego społeczeństwa"

- napisał abp Skworc.

Wyrazy wdzięczności skierował także do żon i dzieci górników, pozdrowił emerytów górniczych, zapewnił o pamięci o inwalidach pracy górniczej, którzy wykonując swoje obowiązki stali się ofiarami katastrof czy wypadków oraz o modlitwie w intencji tych, którzy zginęli w kopalniach.