Sasin podkreślił, że rząd prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju, polegającą na skupianiu uwagi na tych częściach kraju, które wcześniej pozostawały poza głównym zainteresowaniem ekip rządzących i są słabiej rozwinięte. Wymagają one – co rząd robi – szczególnego zaangażowania inwestycyjnego w infrastrukturę drogową, ale też kulturalną, sportową, zdrowotną.

Niezwykle ważne jest inwestowanie w infrastrukturę zdrowotną. Taką inwestycją jest modernizacja Oddziału Neurologicznego wraz z pododdziałem udarowym, która spowoduje, że ten szpital (im. Jana Pawła II w Zamościu - przyp. red.) będzie nowoczesnym centrum leczenia osób z udarem mózgu, bardzo nowoczesnymi metodami, dającymi szansę na ratowanie życia, zdrowia i sprawności tych osób

 – podkreślił Sasin.

"Kiedyś wydawało się, że jest to tylko marzenie, coś o czym będziemy bardzo długo mówić, dyskutować, przekonywać, że to jest inwestycja niezbędna. Dziś możemy powiedzieć, że te nasze marzenia i rozmowy przynoszą znakomity efekt i będziemy mogli mieć poczucie, że zapewniliśmy mieszkańcom Zamościa i regionu dostęp do najnowocześniejszych metod leczenia i poziom leczenia nie gorszy, a w wielu przypadkach lepszy, niż mogliby uzyskać w innych placówkach ochrony zdrowia w innych częściach Polski" – dodał Sasin.

To jest taka inwestycja, która będzie przekonywać, że warto tutaj zostać, tu mieszkać. (…) Naszym obowiązkiem jest dbać o to, aby do tych zdobyczy cywilizacji mieli wszyscy Polacy równy dostęp. Nie tylko do dobrych miejsc pracy. Jest naszym obowiązkiem zapewnić każdej polskiej rodzinie godziwy dochód, ale również zapewnić dostęp do wysokiego poziomu usług, które decydują o poziomie życia, w tym w pierwszej kolejności do usług zdrowotnych

 – zaznaczył.

Sasin poinformował, że w związku z trudną walką z epidemią koronawirusa, w której uczestniczy także zamojski szpital im. Jana Pawła II, rząd udzielił placówce wsparcia wartości 632 tys. zł. „W postaci niezbędnego sprzętu, akcesoriów został do tego szpitala przekazany. Pokazujemy, że ochrona zdrowia to dla nas niezwykle ważne zadanie. To jest priorytetem tego rządu, nie tylko w okresie epidemii, ale przez cały czas” – powiedział.

Sasin wręczył symboliczny czek na kwotę 5 mln 760 tys. zł, przeznaczoną na modernizację oddziału neurologii dyrektorce szpitala Małgorzacie Popławskiej.

Dziękując za dotację Popławska podkreśliła, że Oddział Neurologii bardzo długo czekał na modernizację. „Ta część szpitala, którą zajmuje, dotychczas nie była remontowana, były tylko jakieś drobne naprawy. Modernizacja jest tym ważniejsza, że w oddziale tym pracują wybitni specjaliści i robią zabiegi na bardzo wysokim poziomie. Pozwoli ona jeszcze rozszerzyć zakres sług” – powiedziała Popławska.

Modernizacja Oddziału Neurologii zamojskiego szpitala im. Jana Pawła II ma kosztować łącznie 7 mln 200 tys. zł. Koszty pokryje dotacja z budżetu państwa w wysokości 5 mln 760 tys. zł i samorządu województwa lubelskiego – 1 mln 360 tys. zł. Szpital z własnych środków dołoży 80 tys. zł.

W nowym kompleksie opieki nad pacjentami po udarach liczba łóżek zwiększy się z 39 do 60. Zapewnić ma on całodobową dostępność do wysokospecjalistycznych zabiegów. Zmodernizowane też będą pomieszczenia poradni, m.in. neurologii, psychologii klinicznej i rehabilitacji neurologicznej. Prace mają rozpocząć się jak tylko sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, a zakończyć się do sierpnia przyszłego roku – poinformowała Popławska.