Raport został ogłoszony wcześniej w środę przez Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu i Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu (CPT), który w sierpniu dokonał niespodziewanej dla bułgarskich władz inspekcji domów opieki i szpitali psychiatrycznych. W dokumencie wyrażono zaniepokojenie, że wielu z dotychczasowych zaleceń w sprawie traktowania oraz prawnej ochrony pacjentów nie spełniono.

Przedstawiciele CPT odwiedzili trzy szpitale psychiatryczne oraz trzy domy opieki. W raporcie stwierdza się, że w każdej z tych placówek otrzymano sygnały, że pracownicy znęcają się nad chorymi. Pacjenci byli bici pałkami, co potwierdzono znalezieniem takich przedmiotów w pomieszczeniach personelu, a także przywiązywani łańcuchami do łóżek, izolowani i kopani za karę. Terapię prowadzono wyłącznie lekami, z pacjentami nie rozmawiano, nie zapewniano im świeżego powietrza.

W raporcie konstatuje się, że w porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat warunki w domach opieki w pewnym stopniu się polepszyły, przeprowadzono remonty, lecz personel jest skrajnie niewykwalifikowany. Winę za taką sytuację zrzucono na fakt, że placówki te znajdują się w małych miejscowościach, gdzie praktycznie nie ma osób posiadających odpowiednie umiejętności. Podkreślono, że niskie płace nie sprzyjają zatrudnianiu tam osób mających jakiekolwiek kwalifikacje.

„W trzech domach opieki społecznej warunki są skrajnie nie do przyjęcia, dwa z nich trzeba zamknąć natychmiast. Należy uniemożliwić używanie łańcuchów dla unieruchamiania ludzi" – stwierdza się w raporcie. Eksperci CPT podkreślają również, że należy zrezygnować z obowiązującego obecnie zakazu odwiedzenia chorych przez ich rodziny, co uniemożliwia kontrolę nad działaniami personelu.

Inną rekomendacją jest opracowanie strategii działań w warunkach pandemii Covid-19 w domach opieki, w których w ostatnich miesiącach stwierdzono znaczną, ponad przeciętną liczbę zgonów. Raport zaleca przeprowadzanie regularnych testów na koronawirusa wśród personelu i pacjentów.

Minister Saczewa oświadczyła, że choć władze podejmują wysiłki na rzecz polepszenia warunków w domach opieki społecznej i szpitalach psychiatrycznych, to zdecydowano zamknąć 28 takich placówek. Minister nie podała terminu wykonania tej decyzji.