Kościół katolicki w Polsce za czas odwiedzin duszpasterskich przyjął okres po Świętach Bożego Narodzenia. Podstawowym celem kolędy jest wspólna modlitwa kapłana z parafianami, poświęcenie domu oraz błogosławieństwo dla rodziny na cały rok. Ponadto, jest to okazja do bliższego poznania się, rozmowy, zacieśnienie więzi pomiędzy księdzem i wiernymi

Planowane na zbliżający się okres świąteczny wizyty w archidiecezji gdańskiej zostały jednak odwołane z powodu pandemii COVID-19. Decyzję w tej sprawie ogłosił administrator apostolski archidiecezji gdańskiej biskup Jacek Jezierski.

- Tym razem epidemia uniemożliwia wizyty i spotkania kolędowe. Wirus choroby przenosi się bowiem i zaraża kolejne osoby podczas odwiedzin i spotkań. Dlatego rezygnujemy z kolędy 2020/2021. Kierujemy się bowiem troską o bezpieczeństwo i zdrowie rodzin, zwłaszcza osób starszych, będących w grupie podwyższonego ryzyka, ale też troską o zdrowie księży

 – wyjaśnił bp Jezierski w komunikacie opublikowanym na stronie archidiecezji gdańskiej.

Jednocześnie poprosił wiernych, o ile jest to możliwe, o złożenie na tacę dobrowolnej, rocznej ofiary w kopercie z napisem: "kolęda". Dodał, że można to również uczynić drogą elektroniczną, poprzez wpłatę na konto parafii. Przypomniał, że błogosławieństwa mieszkania czy też warsztatu pracy można dokonać samodzielnie. Wystarczy, aby ktoś z członków rodziny, w obecności domowników, pomodlił się o nie i pokropił pomieszczenia wodą święconą.

Hierarcha zachęcił wiernych do udziału w rekolekcjach adwentowych transmitowanych poprzez środki masowego przekazu, a także do spowiedzi oraz udziału we mszy świętej w kościołach, także w dni powszednie.

- Proszę, aby duszpasterze, tam gdzie to będzie uzasadnione, zorganizowali więcej mszy św. w Wigilię i Święta Bożego Narodzenia

 - dodał.

Jak podkreślił, osoby w izolacji oraz na kwarantannie nie mają dostępu do sakramentów. Powinny jednak wzbudzać żal za grzechy. Przypomniał również, że papież Franciszek udzielił dotkniętym epidemią, tj. chorym i tym, którzy się nimi opiekują, łaski odpustu zupełnego. "Można go uzyskać kierując modlitwę ku Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu" - dodał biskup.

Zwracając się do księży i nadzwyczajnych szafarzy poprosił, aby udzielali oni komunii św. w maseczkach.

- Jest prawem wiernych świeckich wybór sposobu przyjęcia komunii: albo do ust, albo na rękę. Jeśli jest jeden udzielający, najpierw udziela komunii na rękę, a później do ust. Trzeba o tym poinformować wiernych przed obrzędem komunijnym

 - zaznaczył.