- Wojsko Polskie najlepiej ocenianą instytucją przez Polaków, według najnowszego sondażu IBRIS. To powód do dumy oraz jeszcze większa motywacja do działania na rzecz Polski i Polaków. Dziękuję wszystkim żołnierzem codziennie pracującym na to zaufanie!

 - napisał szef MON na Twitterze.

Z opublikowanego sondażu IBRiS dla Onetu wynika, że Polacy, zapytani o zaufanie do: wojska, NATO, Unii Europejskiej, policji, Kościoła, sądów, rządu, parlamentu i Trybunału Konstytucyjnego, najczęściej wskazują wojsko.

Z badania wynika, że polskiemu wojsku ufa 74,1 proc. badanych, przy czym 26,4 proc. "zdecydowanie", a "raczej" - 47,6 proc. Brak zaufania wyraziło 11,5 proc. uczestników sondażu (8,4 proc. "raczej", a 3,1 proc. "zdecydowanie").

Drugie miejsce zajęło NATO, wobec którego zaufanie deklaruje 68,7 proc. badanych (24,5 proc. "zdecydowanie", 44,2 proc. "raczej"). Nieufność do Sojuszu Północnoatlantyckiego wyraziło 12,2 proc. osób (3,8 proc. "zdecydowanie", 8,4 proc. "raczej").

Podium rankingu zaufania zamyka Unia Europejska, która uzyskała pozytywną odpowiedź 55,4 proc. ankietowanych, przy czym zdecydowanie ufa jej 15,1 proc., a raczej 40,3 proc. Nieufność wobec UE zadeklarowało 25,7 proc. osób (14,2 proc. "zdecydowanie" i 11,5 proc. "raczej").