Rozmowa ambasadorów na temat stosunków UE-USA prowadzona była w oparciu o dokument roboczy przygotowany przez gabinet przewodniczącego Rady Europejskiej.

Jak poinformowało brukselskich korespondentów źródło unijne, państwa członkowskie z zadowoleniem przyjęły dokument, który będzie stanowić podstawę do dyskusji między przywódcami w najbliższych dniach.

„Kraje UE reprezentowane przez ambasadorów z zadowoleniem przyjęły fakt, że Rada Europejska zajmie się tym tematem na następnym posiedzeniu w dniach 10–11 grudnia i dostarczy wytyczne polityczne dla wszystkich instytucji UE”

– przekazało źródło.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że państwa członkowskie zgodziły się co do potrzeby ożywienia partnerstwa transatlantyckiego, „jednocześnie kontynuując realizację programu na rzecz wzmocnienia i zwiększenia autonomii UE”.

„Na spotkaniu panowało szerokie porozumienie co do pięciu elementów składowych określonych w dokumencie roboczym - pandemii Covid-19, multilateralizmu, gospodarki, klimatu, ożywienia gospodarczego, pokoju i bezpieczeństwa - oraz co do tego, że powinny one służyć jako podstawa do dalszych prac Komisji Europejskiej, Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i Rady”

– przekazał wysoki urzędnik unijny.

Ambasadorowie państw UE, w imieniu swoich krajów, poparli też propozycję prezydenta Michela zaproszenia Bidena na szczyt UE w 2021 r.

Polska na spotkaniu ambasadorów w Brukseli przekazała, że nowe otwarcie w stosunkach UE-USA nie może być zakładnikiem promowanego przez Rosję gazociągu Nord Stream 2, który zagraża bezpieczeństwu energetycznemu wielu państw unijnych - przekazało PAP wcześniej wysokie źródło unijne.