Gruziński parlament uchylił weto, które prezydent Micheil Saakaszwili złożył ws. kontrowersyjnego prawa o amnestii autorstwa koalicji rządzącej Gruzińskie Marzenie.

Projekt ustawy przewiduje m.in. zwolnienie 190 osób uznanych przez gabinet rosyjskiego oligarchy gruzińskiego pochodzenia Bidziny Iwaniszwilego za więźniów politycznych. Wśród nich są osoby oskarżone o szpiegostwo na rzecz Rosji. Według wstępnych danych gruzińskiego ministerstwa spraw wewnętrznych ogółem na mocy amnestii zwolnionych zostanie ok. 3,5 tys. osób. Kolejnym 5,5 tys. wyroki zostaną znacznie skrócone. Nowa ustawa o amnestii ma objąć również osoby skazane za popełnienie szczególnie ciężkich przestępstw.