Watykańskie biuro prasowe ogłosiło, że po konsystorzu papież wraz z 11 nowymi kardynałami udał się do Benedykta XVI, mieszkającego w dawnym budynku klasztornym Mater Ecclesiae w Ogrodach Watykańskich.

Kardynałowie, jak głosi nota, zostali przedstawieni emerytowanemu papieżowi, który wyraził radość z ich wizyty, a następnie udzielił im błogosławieństwa.

Wcześniej podczas konsystorza w bazylice Świętego Piotra, pierwszego w czasach pandemii, biret i pierścień kardynalski otrzymali od Franciszka: prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych Marcello Semeraro, arcybiskup Sieny Paolo Lojudice, przeor klasztoru franciszkanów w Asyżu Mauro Gambetti, sekretarz synodu biskupów Mario Grech z Malty, metropolita Kigali w Rwandzie Antoine Kambanda, arcybiskup Waszyngtonu Wilton Gregory, arcybiskup Celestino Aos Braco z Chile.

Godność kardynała otrzymali dostojnicy, którzy ukończyli 80 lat, a zatem nie wezmą udziału w następnym konklawe; to Felipe Arizmendi Esquivel z Meksyku, były wieloletni watykański dyplomata Silvano Tomasi, kaznodzieja domu papieskiego ojciec Raniero Cantalamessa i proboszcz Enrico Feroci z Rzymu.