W Adwencie słyszymy wezwanie: uważajcie i czuwajcie. Jak mówi papież Franciszek, mamy być gotowi, aby przyjąć, wyjść naprzeciw tego, który do nas przychodzi, aby zweryfikować nasze pragnienie Boga, aby przygotować się również na to przyjście, które będzie na końcu naszych czasów

– powiedział abp Polak.

Jak dodał, Adwent jest czasem, w którym mamy być "otwarci na Boga i siebie nawzajem".

"Czuwajmy" to także: pamiętajmy o naszych bliźnich, którzy razem z nami czekają na przyjście Pana. Bądźmy uważni na biednych, ubogich potrzebujących, żeby ich w tym czasie wspomóc. Bądźmy czujni i odważni, by w naszej modlitwie prosić nie tylko o dary dla siebie, ale także dla innych, dla całego Kościoła

- powiedział.

Abp Polak życzył wszystkim, by Adwent był czasem pełnym radości i nadziei; czasem "oczekiwania i spotkania z tym, który do nas przychodzi".