Po wznowieniu obrad Sejm ma przeprowadzić głosowania w sprawie stanowisk Senatu do różnych ustaw.

Z obecnej informacji na stronie internetowej Sejmu wynika, że posłowie mają głosować nad stanowiskami Senatu do nowelizacji ustawy covidowej, która przewiduje, że dodatki za pracę z pacjentem z COVID-19 będą wypłacane jedynie pracownikom medycznym skierowanym do takiej pracy, a nie wszystkim w nią zaangażowanym. Senat w piątek wieczorem opowiedział się za odrzuceniem tej nowelizacji.

Głosowane mają być też poprawki Senatu m.in. do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która wprowadza tzw. estoński CIT dla firm, a także nad poprawkami do uchwalona pod koniec października przez Sejm noweli, która wprowadza m.in. opodatkowanie spółek komandytowych CIT.

Obecnie obraduje też Senat - trwa tam głosowanie nad poprawkami do nowelizacji dotyczącej tzw. tarczy 6.0.