Kierownik muzeum Marcin Witkowski powiedział, że walor ma nominał 0 euro. Nie przedstawia żadnej wartości płatniczej. Traktowany jest jako pamiątka.

Umieszczona na awersie postać Karola Wojtyły nawiązuje do czasów, gdy uczył się w wadowickim gimnazjum. Panorama miasta, która została wykorzystana, pochodzi z przełomu XIX i XX w. Widnieje także napis informujący o setnej rocznicy urodzin oraz słowa papieża-Polaka wypowiedziane w 1999 r.: „Wadowice – tu wszystko się zaczęło”.

Na rewersie umieszczone zostały najbardziej rozpoznawalne obiekty w Europie, m.in. rzymskie Koloseum, katedra w Barcelonie, wieża Eiffla z Paryża, Brama Brandenburska w Berlinie i Manneken pis z Brukseli.

"Banknot" można nabyć m.in. wadowickim muzeum.

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. W Wadowicach mieszkał do matury. Po jej zdaniu wyjechał do Krakowa. Miasto rodzinne zawsze było mu bliskie i często je wspominał. Jako papież Jan Paweł II odwiedził je trzykrotnie. W marcu 2005 r., gdy krótko przed śmiercią przebywał w klinice Gemelli, wypowiedział publicznie ostatnie zdanie po polsku, które brzmiało: "Witam Wadowice". Zwrócił się wówczas do pielgrzymów z rodzinnego miasta, którzy go odwiedzili.