Siły specjalne policji OMON nie pozwoliły stronnikom radykalnej opozycji na zorganizowanie w Moskwie i Petersburgu manifestacji w obronie prawa do zgromadzeń. Zatrzymano kilkanaście osób.

Akcje w obu miastach były nielegalne. W stolicy Rosji opozycjoniści próbowali zebrać się na placu Triumfalnym, a w mieście nad Newą - w pobliżu słynnego domu towarowego Gostinyj Dwor przy prospekcie Aleksandra Newskiego.

Uczestnicy akcji skandowali "Rosja bez Putina!" i "Nowy Rok bez Putina!". Wśród zatrzymanych w Moskwie są Limonow i inny z liderów Frontu Lewicy Konstantin Kosiakin. W moskiewskiej manifestacji uczestniczyło kilkadziesiąt osób, a w petersburskiej - kilkanaście.

Władze Moskwy odmowę zgody na demonstrację uzasadniły niejednokrotnym naruszeniem w przeszłości przez organizatorów przepisów o zgromadzeniach.

Radykalne formacje próbują kontynuować Strategię 31, tj. tradycję organizowania w ostatnim dniu każdego miesiąca liczącego 31 dni manifestacji w obronie zapisanego w artykule 31. konstytucji Federacji Rosyjskiej prawa do zgromadzeń.