PKP Polskie Linie Kolejowe SA do końca 2021 r. ogłoszą postępowania przetargowe na roboty budowlane na szacunkową kwotę ponad 17 mld zł. Przetargi pozwolą na realizację inwestycji z Krajowego Programu Kolejowego oraz projektów planowanych już z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Kilkaset przetargów, w tym m.in. na prace utrzymaniowe pozwoli na zaangażowanie dużych, średnich i małych firm.

PKP PLK prowadzą modernizację linii, podpisują umowy oraz ogłaszają przetargi z Krajowego Programu Kolejowego o wartości 76 mld zł i równocześnie zapewniają zachowanie ciągłości procesu inwestycyjnego - tj. warunki do realizacji inwestycji w latach 2021-2027. Kontynuowane są prace utrzymaniowe.

Przedstawienie przez PKP PLK listy planowanych do ogłoszenia postępowań przetargowych do końca 2021 r., to krok bardzo ważny i oczekiwany przez kolejową branżę budowlaną. Działanie PLK pozwoli zachować ciągłość procesu inwestycyjnego oraz utrzymać obecne ceny w postępowaniach przetargowych

powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Już od 2017 r. PLK przygotowują studia wykonalności i dokumentacje projektowe na nową perspektywę. Dzięki tym działaniom, firma jeszcze w bieżącym oraz w przyszłym roku ogłoszą co najmniej 60 postępowań przetargowych na kwotę ok. 17 mld zł. Inwestycje uwzględnią polskie i europejskie priorytety, a także potrzeby rozwoju kolei oraz oczekiwania podróżnych i przewoźników towarowych. Efektem prac będą atrakcyjniejsze połączenia regionalne, międzywojewódzkie i międzynarodowe oraz lepszy dostęp do kolei. Zwiększą się możliwości w przewozach towarowych oraz poziom bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 

Do końca 2021 r. rozpoczęte zostaną procedury wyłaniania wykonawców na ponad 60 zadań inwestycyjnych. Wśród inwestycji są: m.in. modernizacja kolejnego odcinka Rail Baltica (Białystok - Ełk), przebudowa trasy Giżycko - Kętrzyn - Korsze, Kościerzyna - Somonino - Kartuzy oraz kolejowej obwodnicy Poznania. To również modernizacja linii kolejowych na Śląsku, np. Będzin - Katowice Szopienice Płd.- Katowice Piotrowice i Tychy - Most Wisła oraz prace na stacjach m.in. Zawiercie, Ełk, Maksymilianowo, Mielec i Słupsk. 

PLK w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury kolejowej ogłoszą również kilkaset przetargów na prace remontowe i utrzymaniowe o szacowanej wartości ponad 650 mln zł. Roboty obejmą całą sieć kolejową w kraju. Efektem realizacji zadań będzie m.in. zapewnienie zgodnych z rozkładem jazdy podroży oraz oczekiwanych warunków obsługi na stacjach i przystankach. Prace pozwolą zwiększać możliwości transportu towarów koleją. 

Planowane inwestycje w ramach nowej perspektywy finansowej wynikają z założeń wieloletnich ram finansowych wydatków UE. Aktualnie PKP PLK we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury przygotowują nowy program wieloletni na lata 2021-2027. Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl