Nowe zbiorniki pojawiły się w dwóch lokalizacjach, ale położonych blisko siebie. W Terminalu Naftowym w Gdańsku oddano do użytku cztery zbiorniki o łącznej pojemności 345 tysięcy m3, a wcześniej w bazie surowcowej (także w stolicy Trójmiasta) zakończono budowę dwóch „stutysięczników”. Czyli zwiększono możliwości przechowywania ropy naftowej o ponad pół miliona metrów sześciennych

„Obie inwestycje pozwolą polskim rafineriom na sprowadzanie różnorodnych gatunków ropy i ich magazynowanie, bo dziś o zakupie takiego towaru decyduje nie tylko jego cena czy jakość, ale przede wszystkim pewność dostawy”

– podkreśla PERN. Szefowie przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za infrastrukturę krytyczną dodają, że dzięki tym inwestycjom Polska staje się suwerenna w obszarze ropy i paliw.

Wybudowanie zbiorników ma znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, bowiem zwiększa możliwość przechowywania surowca w ogromnych ilościach, ale równocześnie daje gwarancję jego dostaw do rodzimych rafinerii.

Koniecznie trzeba też podać kilka danych, bo robią one wrażenie nawet na laikach. Zacytujemy informacje zawarte w komunikacie PERN:

„Zrealizowana inwestycja w TNG to trzy zbiorniki, każdy o pojemności 100 tys. m³ i jeden o pojemności 45 tys. m³ . W trakcie budowy jest jeszcze jeden zbiornik, o pojemności 45 tys. m³, który zostanie włączony do istniejącej infrastruktury w sierpniu 2021 roku. W Bazie Gdańsk z kolei powstały dwa zbiorniki – po 100 tys. m³ każdy”.

Za pomocą samych cyfr trudno ogarnąć skalę przedsięwzięcia, ale doskonale pomoże to zobrazować pewne porównanie – stutysięczny zbiornik ma pojemność porównywalną do 1176 wagonów cysternowych!

Inwestycje zwiększają pojemność magazynową na ropę naftową PERN do 4,1 mln m³. Co równie ważne, zbiorniki wybudowano – przy udziale polskich przedsiębiorstw - wraz z infrastrukturą niezbędną do eksploatacji.

„Zostały zaprojektowane jako stalowe, naziemne, z dachem pływającym, wyposażone w systemy nadzorujące poziom napełnienia i temperatury ropy, a także systemy przeciwpożarowe i rozwiązania zapobiegające niekontrolowanemu rozlewowi, w postaci dodatkowej osłony”

– czytamy.

„Magazyny zostały również wyposażone w monitoring szczelności dna z zabezpieczeniem wód gruntowych przed skażeniem, układ detekcji węglowodorów, sygnalizacji pożaru i układ pomiarowy poziomu ropy, jej gęstości i temperatury oraz położenia dachu”.

Budowa w Gdańsku zbiorników magazynowych na ropę to element programu „Mega inwestycje PERN”. Oczywiście, założeń jest znacznie więcej: „rozbudowa Terminalu Naftowego (390 tys. m³ ) oraz baz paliw (I etap 128 tys. m³ , II etap, obecnie realizowany – 222 tys. m³, III etap – projektowany) w Koluszkach, Rejowcu, Małaszewiczach, Emilianowie i Dębogórzu, a także rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia i naftowego Gdańsk-Płock.”

„Wszystkie te projekty zwiększają bezpieczeństwo energetyczne Polski”

- zapewniają szefowie PERN.