Utworzenie przez papieża nowej eparchii Kościoła greckokatolickiego w Polsce ma charakter historyczny i przełomowy – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście gratulacyjnym do abp. Eugeniusza Popowicza, metropolity przemysko-warszawskiego.

W środę Stolica Apostolska ogłosiła decyzję o utworzeniu nowej diecezji (eparchii) olsztyńsko-gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce. 

Granice nowej eparchii pokrywają się z granicami następujących metropolii Kościoła łacińskiego: warmińskiej, gdańskiej, białostockiej oraz diecezji płockiej z metropolii warszawskiej.

Podano, że siedzibą nowej eparchii będzie Olsztyn, a kościołem katedralnym cerkiew p.w. Pokrowa (Opieki) Matki Bożej. "Nowa eparchia zostanie włączona do metropolii przemysko-warszawskiej Kościoła greckokatolickiego w Polsce" – czytamy w komunikacie nuncjatury.

Zaznaczono, że "do czasu objęcia eparchii przez jej pierwszego biskupa (ks. Arkadiusza Trochanowskiego) obowiązki administratora eparchii olsztyńsko-gdańskiej będzie pełnił metropolita przemysko-warszawski abp. Eugeniusz Popowicz".

Papież zmienił także nazwę obecnej eparchii wrocławsko-gdańskiej na eparchię wrocławsko-koszalińską, z dotychczasową siedzibą we Wrocławiu.

"Zmienił granice archieparchii przemysko-warszawskiej tak, że obejmuje ona obecnie terytorium pokrywające się z granicami metropolii Kościoła łacińskiego: przemyskiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, warszawskiej (oprócz diecezji płockiej) oraz diecezji radomskiej z metropolii częstochowskiej" – podała nuncjatura.

Została także zmieniona granica eparchii wrocławsko-koszalińskiej tak, że "obejmuje ona obecnie terytorium pokrywające się z granicami metropolii Kościoła łacińskiego: wrocławską, poznańską, szczecińsko-kamieńską, gnieźnieńską, katowicką i częstochowską (bez diecezji radomskiej)".

- Chciałbym wyrazić swoją radość, że papież Franciszek przychylił się do prośby biskupów greckokatolickich, erygując w Polsce nową diecezję olsztyńsko-gdańską, mianując jednocześnie księdza Arkadiusza Trochanowskiego jej pierwszym biskupem

 – napisał przewodniczący Episkopatu, abp Stanisław Gądecki w gratulacjach do abp. Eugeniusza Popowicza.

Abp Gądecki podkreślił, że "decyzja Ojca Świętego ma charakter historyczny i przełomowy dla całego Kościoła katolickiego w Polsce, zwłaszcza dla wiernych Kościoła greckokatolickiego".

Zwrócił uwagę, że utworzenie nowej diecezji wiąże się z reorganizacją strukturalną diecezji, tj. archieparchii przemysko-warszawskiej i eparchii wrocławsko-koszalińskiej.

"Ufam, że podjęte decyzje przyczynią się do umocnienia i rozwoju Kościoła greckokatolickiego w Polsce" – napisał przewodniczący KEP.