Zielonych czeka finansowa zapaść? Partia może stracić prawo do subwencji politycznej

Zawieszono sprawę odwołania Zielonych od odrzucenia przez PKW sprawozdania tej partii o źródłach pozyskiwania środków finansowych w 2019 r. - poinformował w środę Sąd Najwyższy. Jak dodano powodem decyzji są sprawy w Trybunale Konstytucyjnym dot. przepisów o odrzucaniu sprawozdań partii.

Grzegorz Wysocki, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

W końcu września Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła m.in. sprawozdanie finansowe Zielonych za 2019 r.

- W przypadku Zielonych przesłanką było przyjęcie środków od osób, które nie spełniają ustawowych wymogów jako darczyńcy na rzecz partii, chodzi przede wszystkim o miejsce zamieszkania osoby, którą zgodnie z ustawą może być tylko obywatel polski mieszkający stale na terytorium Polski. A partia przyjęła środki od osób niespełniających tych wymogów

 - informował wtedy dyrektor Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych Krzysztof Lorentz.

- Analizujemy to, jesteśmy w kontakcie z prawnikiem, który także analizuje uchwałę, będziemy składać odwołanie do Sądu Najwyższego, bo uważamy, że zostaliśmy nieproporcjonalnie ukarani za drobne kwoty

- mówiła wówczas współprzewodnicząca Zielonych Małgorzata Tracz.

W środę Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN przekazała, że mając na uwadze fakt, że w TK toczy się sprawa zainicjowana w grudniu 2018 r. pytaniem prawnym SN dotyczącym zgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych, a problem prawny w obu sprawach jest tożsamy, SN zawiesił postępowanie dotyczące sprawozdania Zielonych do czasu wydania rozstrzygnięcia przez TK.

Jednocześnie w komunikacie SN przypomniano, że na rozstrzygniecie TK oczekuje jeszcze wcześniejsza sprawa - z grudnia 2016 r. - także dotyczące odrzucania sprawozdań finansowych partii.

Pytania prawne do TK w grudniu 2018 r. SN skierował na kanwie skargi Nowoczesnej na odrzucenie sprawozdania za 2017 r., natomiast pytania prawne SN z grudnia 2016 r. trafiły do TK w związku z odrzuceniem przez PKW sprawozdania Partii Razem za 2015 r.

- Z uwagi na fakt, że jest to kolejna sprawa zawieszona przez Sąd Najwyższy z uwagi na toczące się w Trybunale Konstytucyjnym postępowanie, prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych po raz kolejny wystąpiła do prezes Trybunału Konstytucyjnego o priorytetowe rozpoznanie sprawy z grudnia 2018 r. i sprawy z grudnia 2016 r.

- przekazano ponadto w komunikacie SN.

Jak wskazano zadane do TK przez SN pytania "dotyczą istotnych przepisów ustawy o partiach politycznych, które zobowiązują PKW do odrzucenia sprawozdania finansowego partii politycznej w każdym przypadku ich naruszenia, czyli bez względu na okoliczności, przyczyny i skalę tego naruszenia".

- Jednocześnie konsekwencją odrzucenia sprawozdania finansowego jest utrata przez partie polityczną prawa do otrzymania subwencji w następnych trzech latach, w których uprawniona jest do jej otrzymywania

- dodano.

- Podkreślić należy, że sprawne rozpoznawanie skarg na postanowienia PKW odrzucające sprawozdania partii politycznych może być postrzegane jako jeden z elementów gwarancji konstytucyjnej zasady jawności finansowania partii politycznych

- zaznaczono ponadto w komunikacie SN.

Każda partia polityczna, aby mogła funkcjonować, zgodnie z prawem musi co roku przedkładać Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe ze swojej działalności za poprzedni rok. PKW może przyjąć sprawozdanie finansowe bez zastrzeżeń, ze wskazaniem uchybień, albo je odrzucić.

 Źródło: PAP, niezalezna.pl

 

#Partia Zieloni #PKW #Sąd Najwyzszy #Zieloni

as
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...
Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo