- Narodowy Bank Polski stoi na stanowisku wspierania obrotu gotówkowego - podkreślił prezes NBP, Adam Glapiński, podczas przemówienia otwierającego tegoroczną edycję Kongresu Obsługi Gotówki.

- Narodowy Bank Polski jako emitent narodowej waluty zawsze będzie obrońcą gotówki, polskich banknotów i monet, ponieważ zwłaszcza w trudnych sytuacjach zapewnia ona bezpieczne i nieprzerwane funkcjonowanie gospodarki, pozbawione zewnętrznych wpływów i ryzyka przerwania realizacji zobowiązań - mówił Glapiński.

- Gotówka w czasach pandemii przestała już być po prostu instrumentem płatniczym, a stała się istotnym elementem stabilizacji infrastruktury całego państwa - dodał.

Prezes banku centralnego poinformował, że NBP ponowi swój postulat o wprowadzenie stosownego przepisu w ustawie o Usługach Płatniczych, który wzmocni prawa konsumentów rozstrzygając jednoznacznie, że mają oni prawo dokonywać płatności w formie gotówkowej zawsze i wszędzie. Bank stoi na stanowisku, że wszystkie instrumenty płatnicze powinny być wspierane w równym stopniu, a ich wybór jest wyłącznym prawem konsumentów i obywateli.

Kongres Obsługi Gotówki jest otwartą platformą dyskusji pomiędzy głównymi uczestnikami rynku, a dostawcami technologii. Podmiotami, które aktywnie uczestniczą w tych procesach są w Polsce: NBP, PWPW, banki oraz firmy zajmujące się transportem, liczeniem i przechowywaniem gotówki. VI edycja Kongresu organizowana w formule online przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji, odbywa się pod patronatem honorowym Narodowego Banku Polskiego oraz Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki (POFOG).
 Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl