Gazeta wyjaśnia, że listy te są cenne nie tylko dlatego, że napisał je w 1837 r. nasz narodowy wieszcz. Stanowią pewną całość, wszystkie Adam Mickiewicz skierował do poety Alfreda de Vigny’ego, wówczas bardzo cenionego przez Francuzów. Dotyczą zabiegów Mickiewicza o wystawienie w Paryżu jego napisanego po francusku dramatu "Les Confédérés de Barr" (Konfederaci barscy).

"Dla nas to niemal relikwia (…) Listów Mickiewicza nie ma zbyt wielu, rzadko pojawiają się na rynku aukcyjnym, ściągnięcie listów stanowiących dowód kontaktu Mickiewicza z jednym z najbardziej znanych w owym czasie pisarzy francuskich jest bardzo istotne"

– powiedział "Rzeczpospolitej" dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.