Jak podkreślono w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Kancelarii, prezydent wziął udział "w spotkaniu z ekspertami na temat roli witaminy D i innych czynników w procesie budowania odporności przeciw SARS-CoV-2", które odbyło się w formie wideokonferencji.

- "Podczas dyskusji specjaliści przedstawili swoje opinie na temat roli stylu życia, odżywiania oraz suplementacji w budowaniu odporności populacyjnej, która pomogłaby minimalizować skutki tak obecnej jak i ewentualnych przyszłych epidemii"

- czytamy.

Według komunikatu w dyskusji głos zabrali m.in. prof. Andrzej Horban, Główny Doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw COVID-19, Krajowy Konsultant ds. Chorób Zakaźnych; prof. Tadeusz Maliński, biotechnolog z Uniwersytetu Ohio (USA), prof. Andrzej Gamian, dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, prof. Waldemar Wierzba, dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie oraz prof. Waldemar Priebe, członek sekcji Ochrona zdrowia Narodowej Rady Rozwoju.

W debacie uczestniczyli także wiceminister zdrowia Waldemar Kraska oraz p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztof Saczka. Uczestnicy spotkania "podkreślali potrzebę zainicjowania kampanii o charakterze edukacyjnym o wpływie naszego stylu życia na zdrowie oraz o możliwości podnoszenia poziomu odporności, m.in. dzięki suplementacji witaminy D3" - podkreślono.

- "W powszechnej debacie wskazuje się na witaminę D3, jako związek, który ma udokumentowany wpływ na zwiększanie odporności człowieka. Temat ten poruszyła prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska, członek sekcji Ochrona zdrowia Narodowej Rady Rozwoju, która w swojej aktywności naukowej zajmuje się wpływem witaminy na życie człowieka oraz skutkami typowego dla naszej populacji jej deficytu"

- zaznaczono w komunikacie.