Wśród blisko 600 muzułmanów biorących udział w ankiecie prawie 90 proc. wskazywało, że w codziennym życiu czuje się dyskryminowanymi przynajmniej w jednej z dziedzin życia.

Najczęściej, jak wynika z badania, muzułmanie odczuwają niechęć wobec siebie ze strony obywateli Hiszpanii podczas poszukiwań mieszkania do wynajęcia. Prawie 90 proc. z nich twierdzi, że stosowano wobec nich w tej kwestii praktyki dyskryminacyjne.

Z kolei prawie 82 proc. żyjących w Hiszpanii muzułmanów przynajmniej raz poczuło się dyskryminowanymi w czasie rozmowy dotyczącej pracy.

Z sondażu zatytułowanego “Nietolerancja i dyskryminacja wobec muzułmanów w Hiszpanii” wynika, że prawie 75 proc. wyznawców islamu żyjących w tym kraju poczuło się też dotkniętymi uwagami polityków.

Z kolei w ocenie 71 proc. ankietowanych forma opisywania przez hiszpańskie media wspólnoty wyznawców islamu jest nacechowana negatywnym nastawieniem wobec muzułmanów.

Badanie Oberaxe dowodzi również, że 83 proc. ankietowanych uważa Hiszpanię za kraj, który cechuje islamofobia, a 70 proc. uważa, że negatywny stosunek do muzułmanów mają funkcjonariusze hiszpańskiej policji.

Według szacunków rządu Pedra Sancheza w Hiszpanii w 2020 r. żyło ponad 2 mln wyznawców islamu. Połowę z nich stanowią obcokrajowcy.