W badaniu Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS respondenci odpowiadali na pytanie: "Jaki jest Pana/Pani stosunek do różnych instytucji publicznych: policja".

Z sondażu wynika, że 33,1 proc. nie ufa policji, z czego "zdecydowanie nie ufa" jej 16,5 proc. badanych, a "raczej nie ufa" 16,6 proc. respondentów.

W 2017 roku, kiedy IBRIS przeprowadził takie samo badanie dla "Rzeczpospolitej", policji nie darzyło zaufaniem 19 proc. respondentów, z czego 10,2 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie ufam", a 8,8 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej nie ufam". "To wzrost takich odpowiedzi i jednocześnie spadek zaufania do tej instytucji o 14,1 pkt. proc." - czytamy na portalu Interia.

"Jednocześnie policję darzy zaufaniem 44,1 proc. Polaków. +Zdecydowanie ufa+ jej 18,1 proc. badanych (spadek o 4,9 pkt. proc.), a +raczej ufa+ 26 proc. badanych (spadek o 15,2 pkt. proc.). Spadek zaufania do policji jako instytucji wyniósł więc ponad 20 pkt. proc."

- zwraca uwagę portal.

Z kolei odpowiedzi: "jest mi obojętna" w obecnym badaniu udzieliło 18,7 proc. badanych, w 2017 roku było to 12,8 proc.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1100 osób w dniach 20-21 listopada 2020 roku. Było realizowane metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych metodą komputerową (CATI).