"Firma, z którą podpisaliśmy umowę na wyposażenie szpitala w sprzęt medyczny, realizuje dostawy zgodnie z planem. Do szpitala docierają różne elementy nowoczesnego wyposażenia. Kończymy kompletowanie łóżek szpitalnych, mamy nowoczesny aparat USG, a dzisiaj dostarczono również bardzo innowacyjny sprzęt, czyli analizator parametrów krytycznych"

– powiedział wojewoda.

Według stanu na 23 listopada br. do szpitala tymczasowego dostarczono m.in. 75 łóżek, 4 aparaty do leczenia nerkozastępczego z osprzętem jednorazowym, nowoczesny aparat USG i wiele innych urządzeń oraz elementów wyposażenia lecznicy.

Jednocześnie z techniczną stroną organizacji szpitala tymczasowego prowadzone są działania mające zabezpieczyć dla niego kadrę. Wojewoda przekazał, że prowadzi rozmowy w tej sprawie ze wszystkimi szpitalami w województwie, a także z innymi podmiotami leczniczymi.

"Spotkania z personelem medycznym w tej sprawie trwają i mam nadzieję, że pojawią się kolejne osoby do pracy"

– powiedziała dyr. Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Bożena Chudak.

Dodała, że są prowadzone również rozmowy z rezydentami i z osobami, które czekają na możliwość podjęcia specjalizacji. Wciąż aktualne są apele do kadry medycznej i wolontariuszy, którzy mogliby podjąć pracę w szpitalu tymczasowym. Jak zaznaczyła dyr. Chudak, jednym z najnowocześniejszych w kraju.

Szpital tymczasowy dla woj. lubuskiego jest organizowany z wykorzystaniem wszystkich dostępnych pomieszczeń Centrum Zdrowia Matki i dziecka, na czterech kondygnacjach tego nowego budynku. Na trzech znajdzie się 170 łóżek, w tym 25 do intensywnej terapii. W szpitalu nadal trwają prace wykończeniowe. Do 7 grudnia br. placówka ma być otwarta.

Personel lecznicy tymczasowej ma pracować w systemie 12-godzinnym. Praca w strefie skażonej odbywać się ma rotacyjnie – maksymalnie cztery godziny w środkach ochrony indywidualnej. 30 proc. kadry zapewni Szpital Uniwersytecki we własnym zakresie.

Z wyliczeń specjalistów z zielonogórskiego szpitala wynika, że do obsługi szpitala potrzebnych jest m.in. 20 lekarzy anestezjologów, 20-25 lekarzy innych dziecin, 30 lekarzy rezydentów i stażystów, 20 pielęgniarek anestezjologicznych, 114 pielęgniarek innych specjalizacji lub ratowników medycznych oraz wiele osób personelu pomocniczego.