Przemysław Czarnek wziął dziś udział w konferencji inaugurującej projekt „Polacy Zmieniają Świat. Innovation Hub. Łączymy naukę z biznesem”. Zaznaczył, że projekt ten „spada mu jak gwiazdka z nieba”, bo jest płaszczyzną do realizacji jednego z jego głównych priorytetów. - Jednym z najważniejszych z priorytetów ministra edukacji i nauki jest sięgnięcie po wybitne doświadczenia, wybitne osiągnięcia, wybitny potencjał naukowy naszych rodaków rozsianych po całym świecie - powiedział.

Dodał, że działania, aby osiągnąć taki cel, były podejmowane już w poprzednich latach. - Ale jestem przekonany, że wysiłki do tej pory podejmowane, były niewystarczające do tego, by ten potencjał wykorzystać - powiedział.

Wymienił, że w projekcie „Polacy Zmieniają Świat” uczestniczą uczelnie takie jak Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Warszawska. A ośrodki te mogą od strony naukowej mogą zrobić wiele, by zrealizować zamierzenia stawiane przed projektem.

Z drugiej strony w projekt zaangażowane są spółki skarbu państwa, - Mamy ogromny potencjał firm, które słusznie nazywamy naszymi rodowymi srebrami. To są największe spółki skarbu państwa z największym potencjałem rozwojowym i obejmujące wiele specjalizacji - powiedział.

Dodał, że taki projekt o charakterze międzynarodowym minister edukacji i nauki ma nie tylko prawo, ale i obowiązek - z punktu widzenia interesów państwa i narodu – „wspierać wszystkimi narzędziami które są w jego ręku”.