Większość pomocy - ponad 692 mln euro - zostanie przeznaczona dla Chorwacji, na odbudowę po marcowym trzęsieniu ziemi i na usuwanie skutków pandemii Covid-19. 124 mln euro trafi do Niemiec, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Węgier i Portugalii na walkę ze skutkami pandemii. Około 7 mln euro otrzyma Polska na pomoc ludziom po czerwcowych powodziach w województwie podkarpackim.

Tegoroczne powodzie wywołały duże straty i silnie dotknęły mieszkańców Podkarpacia. Parlament Europejski poparł przekazanie 7,07 miliona euro wsparcia z Europejskiego Funduszu Solidarności, o które wnioskowała Polska. Z satysfakcją reprezentowałem Europejską Partię Ludową w pracach nad zgodą PE. W tych trudnych czasach kryzysu Covid-19 liczy się każde euro, które może pomóc w Polsce

 - powiedział we wtorek europoseł Adam Jarubas (PSL), który koordynował prace nad stanowiskiem Parlamentu z ramienia grupy Europejskiej Partii Ludowej.

Nad projektem z ramienia grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów pracował europoseł PiS Bogdan Rzońca. "Solidarność w przypadku katastrof jest bardzo ważna – buduje ona jedność wewnątrz UE" – podkreślił. Jak wskazał, straty i nieszczęścia ludzi są ogromne przy trzęsieniach ziemi i powodziach, zatem wszystkie działania UE w tej materii zasługują na uznanie.

Cieszymy się, że UE zauważa takie problemy. Mam nadzieję, że zawsze będziemy w takich sytuacjach solidarni

– podkreślił eurodeputowany. "W mieście, w którym mieszkam, Jaśle, straty spowodowane powodzią były bardzo duże. 7 mln euro wsparcia bardzo się przyda" – dodał Rzońca.

Europosłanka Elżbieta Łukacijewska (PO), która była zaangażowana w prace nad projektem, podkreśla, że jest to kolejny przykład unijnej solidarności i wspierania regionów dotkniętych klęskami. "Środki trafią na usunięcie skutków powodzi, które dotknęły region w czerwcu. To pokazuje solidarność UE w sytuacji, gdy dochodzi do takich katastrof. Pomoc jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców. Temu służy Europejski Fundusz Solidarności" - zaznaczyła.


W okresie od 7 do 29 czerwca br. na terenie całego województwa podkarpackiego wystąpiły gwałtowne fronty burzowe połączone z porywami wiatru i silnymi opadami deszczu. Powstałe w ten sposób gwałtowne powodzie opadowe dotknęły przede wszystkim południową, południowo-zachodnią, południowo-wschodnią i centralną część województwa.

Z powodu intensywnych opadów deszczu bardzo szybko wzbierały małe strumienie i dopływy głównych rzek, występując z brzegów i prowadząc do gwałtownego zalania ponad 2 tys. budynków mieszkalnych, rolnych i użyteczności publicznej. Służby Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej umacniały wały przeciwpowodziowe, ewakuowały mieszkańców i ich mienie, wypompowywały wodę z budynków, oczyszczały studzienki oraz usuwały powalone drzewa.

W wyniku powodzi zniszczeniu uległo około 251 km uregulowanych i nieuregulowanych dróg wodnych. Powodzie spowodowały szkody w infrastrukturze sieciowej, a także przyniosły szkody przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na tym obszarze; wiele zakładów produkcji, magazynów, maszyn i sprzętu uległo uszkodzeniu, niektóre elementy zostały porwane przez nurt wody. Znaczące szkody poniosło ponad 2 tys. rolników, a powierzchnia upraw dotkniętych powodzią wyniosła około 9 tys. ha.