Tylko w Niezalezna.pl: Kolejni działacze opozycji w okresie PRL sygnatariuszami listu o sprawie kard. Gulbinowicza

„Domagamy się przedstawienia dowodów, opartych o jednoznaczne fakty a nie domniemania czy pomówienia. Dopiero wówczas będziemy w stanie przekonać się o zasadności wyroku – powziętego zaocznie i wydanego bez uzasadnienia – gdy dowiemy się, jaka była jego podstawa prawna w świetle prawa kościelnego, a także czy Kardynał Gulbinowicz miał możliwość odniesienia się do stawianych mu zarzutów i skorzystania z procedury odwoławczej” - czytamy w liście podpisanym przez kilkudziesięciu działaczy opozycji w okresie PRL. Tych poparli kolejni, w liście "Solidarni z listem dolnośląskich opozycjonistów".

Kard. Henryk Gulbinowicz
By No machine-readable author provided. Julo assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.ph

Adresatami listu są:
Abp Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski w Polsce

Abp Wojciech Polak
Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Abp Józef Kupny
Metropolita Wrocławski

Poniżej publikujemy pełną treść listu [pisownia oryginalna]

Ekscelencje,
Czcigodni Księża Arcybiskupi,
20 listopada 2020 roku Kardynał Henryk Gulbinowicz mocą decyzji radnych pozbawiony został tytułu Honorowego Obywatela Wrocławia. Decyzja ta była efektem stanowiska Stolicy Apostolskiej, wyrażonego w lakonicznym i ogólnikowym komunikacie. Na Księdza Kardynała nałożone zostały surowe, bezprecedensowe kary.
Sformułowano też niezwykle ciężkie oskarżenia o czyny niegodne i o współpracę z byłą Służbą Bezpieczeństwa.
Stwierdzenie o współpracy z SB jest kłamliwym nonsensem.
W takim kształcie, w jakim funkcjonuje ono w przestrzeni medialnej, nie znajduje żadnego potwierdzenia w stanie badań.
W przypadku kwestii o charakterze obyczajowym w przestrzeni publicznej, poza jednostkowym świadectwem o wątpliwej wiarygodności, brak jest jakichkolwiek konkretów.
Domagamy się zatem przedstawienia dowodów, opartych o jednoznaczne fakty a nie domniemania czy pomówienia. Dopiero wówczas będziemy w stanie przekonać się o zasadności wyroku – powziętego zaocznie i wydanego bez uzasadnienia – gdy dowiemy się, jaka była jego podstawa prawna w świetle prawa kościelnego, a także czy Kardynał Gulbinowicz miał możliwość odniesienia się do stawianych mu zarzutów i skorzystania z procedury odwoławczej.
Nasz stanowczy sprzeciw budzi zarzut o współpracę śp. Księdza Kardynała z SB.
Ze zgromadzonej i dostępnej w zasobach IPN dokumentacji wynika tylko i wyłącznie, że z księdzem, biskupem, a następnie arcybiskupem Henrykiem Gulbinowiczem prowadzony był jedynie tzw. dialog operacyjny, zaś On sam nigdy nie był „osobowym źródłem informacji”. Wszelkie oparte o tę dokumentację sugestie, pojawiające się głównie w mediach, a wskazujące na delatorski charakter tych kontaktów czy osiąganie dzięki nim osobistych korzyści (z nominacją na wrocławską stolicę arcybiskupią włącznie) nie są zatem niczym innym, jak niedopuszczalnym przekroczeniem obowiązujących w nauce granic dowolności interpretacyjnej i nadużyciem propagandowym.
Dzisiaj, gdy z zadziwiającą łatwością formułuje się gołosłowne oskarżenia i feruje „kapturowe”, jak w czasach komunistycznych, wyroki, warto zatem przypomnieć raz jeszcze kwestie oczywiste.
Czujemy się zobowiązani, jako uczestnicy, a zarazem świadkowie tamtych czasów, przypomnieć to, co wiąże się z wrocławskim Kardynałem – jego ogromne, wymierne wsparcie dla idei „Solidarności” i ludzi „Solidarności”. Był z nami od początku ruchu, od sierpniowego strajku. To On udzielił błogosławieństwa strajkującym w sierpniu 1980 roku, a potem poświęcił lokal związkowy przy ówczesnym pl. Czerwonym, wspierając dobrą radą ludzi kierujących „Solidarnością”.
To On, nie ograniczając się do symbolicznych gestów, jednoznacznie wspierał niezależny Związek podczas obrad Episkopatu. To Jego postawa przenosiła się na dolnośląskich proboszczów i wikarych, biorących udział w formowaniu niezależnych postaw. To u Niego, jako rzeczywistej opoki, znalazły schronienie fundusze związkowe, owe słynne „80 milionów”. To On otoczył troską internowanych oraz ich rodziny, wspierając, również materialnie, represjonowanych. To On, poprzez tradycyjny, wigilijny opłatek, integrował środowisko akademickie. To On był protektorem Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego, inspiratorem „Tygodni Kultury Chrześcijańskiej”, opiekunem najrozmaitszych niezależnych inicjatyw – od społecznych po artystyczne.
Domagamy się wyjaśnień, i mamy do nich prawo, bo nie kierują nami, sygnującymi to przypomnienie, doraźne, utylitarne względy. Jedynie poczucie, że w chwilach trudnych należy dać świadectwo prawdzie. Pozostać przyzwoitym. Bo choć reprezentujemy dzisiaj różne, czasami odległe, polityczne i światopoglądowe opcje, to doskonale wiemy, kim był dla nas Kardynał Henryk Gulbinowicz.

W imieniu sygnatariuszy

Władysław Frasyniuk, przywódca dolnośląskiej „Solidarności”, przewodniczący ZR, RKS i RKW (1981–1989), pseud. więzienny Maolat
Bogdan Zdrojewski, działacz NZS (1980–1985), przewodniczący NZS Uniwersytetu Wrocławskiego (1982–1984), Prezydent Wrocławia (1990–2001), Minister Kultury (2007–2014), senator RP
Stanisław Huskowski, rzecznik Zarządu Regionu Dolnośląskiego NSZZ Solidarność (1981),
Prezydent Wrocławia (2001–2002)
Dr Rafał Dutkiewicz, współpracownik RKS w stanie wojennym, pseud. Borys, sekretarz a następnie przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” we Wrocławiu, prezydent m. Wrocławia (2002–2018)
Dr inż. prof. hc Wojciech Myślecki, współzałożyciel Solidarności Walczącej, członek Komitetu Wykonawczego, pseud. Jerzy Lubicz
Barbara Zdrojewska, działaczka „Solidarności” Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia (2006–2010) i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (2014–2015), senator RP
Anna Janicka (secundo voto Dutkiewicz), kierowała pracami Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu w stanie wojennym
Józef Pinior, przewodniczący RKS „Solidarność” (1982–1983), pseud. Tezeusz Prof. Roman Duda, OKNO (Dolnośląskie Porozumienie Społecznych Komitetów Nauki, Kultury, Oświaty i Zdrowia), współpracownik „Biuletynu Dolnośląskiego”, pseud. Światowid
Prof. Włodzimierz Suleja, współpracownik RKS i RKW „Solidarność” (1982–1989), pseud. Stanisław Stefański, dyr. Oddziału IPN we Wrocławiu (2000–2013), dyr. BBH IPN (2018–IX. 2020)
Prof. Krzysztof Kawalec, współpracownik „Solidarności” podziemnej, publicysta (1982–1989), pseud. K.M-ski, naczelnik Delegatury IPN Opole (2007–2016), dyr. Oddziału IPN we Wrocławiu (2016–2018)
Prof. Tadeusz Wolsza, współorganizator NZS w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego (1980–1981), red. nacz. „Dziejów Najnowszych” (od 2007), członek Rady i Kolegium IPN (od 2011)
Dr Kazimierz Jerie, skarbnik RKS „Solidarność” (1982–1983), pseud. Kajetan Maria Wanke-Jerie, współpracownik RKS „Solidarność” (1982–1983)
Prof. Aleksander Labuda, członek prezydium ZR Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”, delegat na I KZD, współpracownik RKS i RKW (1983–1989)
Prof. Ludwik Turko, przewodniczący „Solidarności” Uniwersytetu Wrocławskiego (1980–1991), członek Ogólnopolskiej Sekcji Nauki „S” (1981–1989).
Jerzy Dul, przewodniczący TKZ „Solidarność” Kolejarzy Węzła Wrocław (1984–1989) Rafał Bubnicki, dziennikarz „Z Dnia na Dzień” (1982) i „Obecności” (1986–1989), pseud. Marek
Zaborowski
Jerzy Malinowski, członek RKS Dolny Śląsk, Przew. MKK Grabiszynek (1983-1990), red. Naczelny „Victorii”, pseud. Czarny, Grzegorz
Kazimierz Kimso, uczestnik strajku sierpniowego 1980 roku, koordynator zakładowych struktur podziemnych, przew. ZR NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk (od 2010)
Przemysław Bogusławski, przewodniczący TKZ NSZZ „Solidarność” w „Polarze” (1981–1989), członek RKS (1983)
Tadeusz Świerczewski, członek RKS (1981–1982), współzałożyciel Solidarności Walczącej, organizator Komisji Zakładowych na Dolnym Śląsku odpowiedzialny za kolportaż prasy, aprowizację, bezpieczeństwo głównych drukarń RKS, pseud. Rustejko
Prof. dr. hc multi. Andrzej Wiszniewski, doradca szefa RKS „Solidarność” (1983–1989), pseud. Stanisław El
Jan Winnik, wiceprzewodniczący ZR NSZZ „Solidarność”(1981), członek Solidarności Walczącej, pseud. Bronek
Prof. Jan Sobczyk, red. naczelny „Z Dnia na Dzień” (do 13 XII 1981) Stanisław Skotny, członek „Solidarności”, internowany (XII 1981–VII 1982), kolporter pism podziemnych, autor tekstów
Prof. Andrzej Kisielewicz, działacz Solidarności Walczącej (1982–1989) i współpracownik RKS „Solidarność” (1986–1987), pseud. Jan Mak.
Maria Peisert-Kisielewicz, współpracownik Solidarności Walczącej (1982–1989) i RKS „Solidarność” (1986–1987)
Dr Tadeusz Kozar, współpracownik podziemnej „Solidarności”, szef podziemnego Radia RKS „Solidarność” (1982–1984), pseud. Leon, Ignacy
Małgorzata Calińska-Mayer, wieloletnia przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Polar Wrocław, działacz zakładowych struktur podziemnych
Jan Brandenburg, przewodniczący „Solidarności” w Pilmecie, internowany, współpracownik RKS „Solidarność”
Barbara Tomaszewska, NSZZ „Solidarność” Polar, internowana (XII 1981 – VII 1982), współpracownik RKS „Solidarność”
dr Paweł Tomaszewski, członek NSZZ „Solidarność” Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, współpracownik RKS, wolontariusz w Arcybiskupim Komitecie Charytatywnym
Jerzy Langer, wiceprzewodniczący RKW „Solidarność” Województwa Wałbrzyskiego (1988–1989)
Jan Koziar, założyciel Rady Oświaty Niezależnej przy RKS NSZZ “Solidarność” Regionu Dolny Śląsk, pomysłodawca „Biblioteczki Ucznia” i „Biblioteczki Pracownika”, doradca RKW “Solidarność” Dolny Śląsk i Wrocławskiego Forum Samorządów Pracowniczych, pseud. Andrzej Sadowski
Dr Maria Elżbieta Dębowska, członek Tajnej Kancelarii RKS „Solidarność” (XII 1981–X 1982), pseud. Puma, Ela
Dr inż. Antoni Goraz, doradca ZR RKS i RKW „Solidarność”, współautor „wrocławskiego” programu gospodarczego I Zjazdu NSZZ „Solidarność”, pseud. ABC, Baca, Ekonomista
Marek Jakubiec, członek Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”, pseud. Czarny
Ewa Bartkowiak-Jakubiec, członek Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”
Krzysztof Tenerowicz, członek Solidarności Walczącej, pseud. Korek
Zbigniew Razik, członek NSZZ „Solidarność” zakładów Zbożowych Bolesławiec, więziony za działalność związkową (II 1982 – IV 1982), współpracownik RKS
Zbigniew Jakubiec, członek Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego we Wrocławiu
Włodzimierz Mękarski, więzień polityczny (1981–1984), członek RKW NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk (1987–1989), pseud. Wowa
Jarosław Broda, redaktor naczelny tygodnika „Solidarność Dolnośląska” (1980–1981) w stanie wojennym działacz „Solidarności” i Solidarności Walczącej
Anna Morawiecka, działaczka „Solidarności” i Solidarności Walczącej, dziennikarka Wschodnioeuropejskiej Agencji Informacyjnej
Mieczysław Perlak, członek Solidarności Walczącej, kolporter i drukarz (Robotnicze Wydawnictwo „Feniks”)
Joanna Turkowska z domu Szlachta, rzecznik SKS Wrocław, współpracownik KOR, internowana (1981–1982)
Krzysztof Turkowski, współpracownik KSS KOR, członek KSS, współorganizator strajku w sierpniu
1980 roku we Wrocławiu, wiceprzewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” działacz Duszpasterstw Ludzi Pracy, publicysta pism podziemnych, wiceprezydent Wrocławia (1990–1994)
Małgorzata Dobrowolska, współpracownik RKS, redaktor „Z Dnia na Dzień” (1988–1989)
Jacek Ossowski, członek „Solidarności”, przewodniczący Rady Miejskiej m. Wrocławia (2014–2018)
Jan Rogala, członek „Solidarności” (1980–1989), internowany, represjonowany.
 

"Oświadczamy, że w pełni akceptujemy treść listu otwartego dolnośląskich opozycjonistów w sprawie śp. Kardynała Henryka Gulbinowicza, opublikowanego 22 listopada 2020 roku i składamy pod nim nasze podpisy" - czytamy w liście, który wystosowali kolejni sygnatariusze. Są to:

Prof. dr hab. Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. n. med. dr hc multi Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, lekarz opiekujący się Księdzem Kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem przez ostatnie 30 lat
Dr hab. Jan Waszkiewicz, redaktor „Biuletynu Dolnośląskiego” (1979–1981), członek prezydium KK NSZZ „Solidarność” (1981), członek Rady Edukacji Narodowej (1983–1989), marszałek województwa dolnośląskiego (1998–2001)
Prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski, członek NSZZ „Solidarność” Politechniki Wrocławskiej od 1980 roku, emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej, były wojewoda wrocławski (1992–1998)
Witold Krochmal, członek NSZZ „Solidarność” od 1980 roku, Wojewoda Wrocławski, pierwszy Wojewoda Dolnośląski
Sławomir Najnigier, działacz Studenckiego Komitetu Solidarności (1977–1980), założyciel i działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów (1980–1984), internowany (1981–1982), wiceminister budownictwa (1992–1994, 1997–2000), wiceprezydent Wrocławia (1994–1997, 2002–2007)
Prof. dr hab. Edward Czapiewski, przed rokiem 1980 doradca SKS, działacz „Solidarności”, publicysta pism podziemnych (m.in. „Komunikaty”, „Z dnia na dzień”), internowany, wykładowca w Duszpasterstwie Ludzi Pracy, Duszpasterstwie Akademickim oraz podczas Tygodni Kultury Chrześcijańskiej
Prof. dr hab. Cezary Madryas, rektor Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, członek „Solidarności” od 1980 roku, współinicjator nadania Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi godności Doktora Honoris Causa Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 2000 roku
Dr hab. Marta Skalska-Zlat, emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, działaczka „Solidarności”, współpracownik RKS (sekretariat)
dr Bogdan Cybulski, były członek „Solidarność, były prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Wrocław, były przewodniczący Krajowej Rady RIO
Eugeniusz Murawski, założyciel i przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” we wrocławskim „Mamucie”, współpracownik RKS i Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego
Stefan Cieśla, radca prawny, członek NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Wrocławskiego, członek redakcji „Komunikatów” – pisma „Solidarności” UWr, delegat Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UWr do OKPN, członek Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS
Lech Adamczyk, adwokat, współpracownik ZR NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk oraz RKS
Romuald Siepsiak, współpracownik RKS, sekretarz Komitetu Obywatelskiego
Andrzej Kowalski, przewodniczący Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk
Anna Łęcka, członek Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszenia Osób Represjonowanych, kolporter SW, aresztowana i skazana
Jan Rogala, członek „Solidarności”, internowany, represjonowany
Maria Koziebrodzka, współzałożycielka Solidarności Walczącej, członkini Rady SW, pseud. Sierotka
Jolanta Kawalec, emerytowany redaktor Wydawnictwa Ossolineum, działaczka „Solidarności” podziemnej 1982–1989
Jacek Majewski, dziennikarz
Dr inż. Witold Kawalec, adiunkt na Politechnice Wrocławskiej, członek Komitetu Założycielskiego NZS na Politechnice Wrocławskiej w 1980 roku
Inż. Witold Grabowski, emeryt, uczestnik „Marca ‘68”, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Instytucie Ochrony Środowiska, pracownik Zarządu Regionu „Solidarności”, internowany
Dr hab. prof. DSW Tomasz Balbus, naczelnik BUiAD IPN Wrocław
Marian Ostrowski, przedsiębiorca
Grzegorz Mieszczak, przedsiębiorca
Bogusław Girin, działacz opozycji, współzałożyciel Komitetu Obrony Uwięzionych za Przekonania
dr Andrzej Oryński, emerytowany pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego, współtwórca i redaktor pism: „Wiadomości Bieżące” (od 14.12.1981 do aresztowania 7.12.1982 r.) oraz miesięcznika „Prawda” (1983–1988)
Dr hab. prof. UE Bartłomiej Nowotarski, współprzewodniczący Studenckiego Komitetu Strajkowego Uniwersytetu Wrocławskiego w 1981 roku, członek Zarządu NZS, pseud. Krasnal
Maciej Szłapka, emeryt, w latach 1981–1989 szeregowy członek NSZZ „Solidarność” w Wydawnictwie Ossolineum
dr Sylwia Gorazd, w latach 1989 –1992 członek KZ NSZZ „Solidarność” Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

 

 Źródło: niezalezna.pl

#kard. Henryk Gulbinowicz #PRL #list #działacze

redakcja
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo