Rekolekcje odbędą się w stołecznej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Doroczne ćwiczenia duchowe rozpoczną się 29 listopada mszą św. o godz., 19.00. Po niej nauki rekolekcyjne poprowadzą wikariusze parafii archikatedralnej ks. Bartosz Szoplik i ks. Maciej Jaszczołt.

Myślą przewodnią trzydniowych rekolekcji będzie pytanie "Skandale. I co dalej?". To próba zmierzenia się z obecną sytuację społeczną naznaczoną przeróżnymi skandalami i masowymi wystąpieniami publicznymi, które rodzą wiele pytań, wątpliwości, a nawet wywołują zgorszenie – wyjaśniło w mediach społecznościowych Akademickie Stowarzyszenie Katolickie SOLI DEO.

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie SOLI DEO powstało w 1989 r. Zrzesza studentów z sześciu największych warszawskich uczelni: Uniwersytetu Warszawskiego (UW) Szkoły Głównej Handlowej (SGH), Politechniki Warszawskiej (PW), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) i z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM).

Zainteresowani przynależnością do stowarzyszenia zaproszeni są na spotkanie otwarte we wtorek 1 grudnia po mszy rekolekcyjnej.