- Prawdopodobnym dostawcą szczepionek na terenie Unii Europejskiej będą firmy Pfizer oraz BioNTech. Kiedy Wspólnota może liczyć na pierwsze szczepionki, na jaką część z tej puli może liczyć Polska oraz czy rząd zakłada zdywersyfikowanie dostaw szczepionek? Być może prowadzone są rozmowy z innymi koncernami? - zapytaliśmy.

- W zeszłym tygodniu spotkałem się z kierownictwem firmy AstraZeneca i Pfizer. Zadeklarowaliśmy, że tak szybko, jak te szczepionki zostaną dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej przez Europejską Agencję Rejestracji Leków, tak szybko zamawiamy maksymalną przysługującą nam z tytułu wielkości populacji liczbę szczepionek

- powiedział premier.

Dodał, że polski rząd złożył już jedno zamówienie. - To już 16 milionów szczepionek - doprecyzował.

- Będziemy teraz nie tylko przygotowywać wszystkie zamówienia, robimy to natychmiast, w tym samym dniu, ale też codziennie zajmujemy się procesem dystrybucji szczepionki w momencie, gdy ona się pojawi i przeprowadzeniem procedur szczepień

- wskazał.

Na koniec zaznaczył, że „szczepienia są dobrowolne, dla tych, którzy będą ją chcieli”.

- Zachęcam jednak do tego wszystkich. To pomoże nam najszybciej zakończyć walkę z Covid-19

- skonkludował.