"Jest to sztuczna nawierzchnia, jaką możemy spotkać na bieżniach, kortach tenisowych czy boiskach do piłki koszykowej. Prosimy osoby posiadające wiedzę o remontach tego typu obiektów sportowych w okolicy leśnictwa Biskupice o kontakt z biurem nadleśnictwa”

- powiedziała Gandecka.

Dodała, że zaśmiecanie lasów z roku na rok przybiera na sile. Leśnicy ze wszystkich 35 nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Szczecinie alarmują, że las przez niektórych jest nadal traktowany jako bezpłatne wysypisko śmieci.

W 2019 r. na likwidację dzikich wysypisk RDLP w Szczecinie wydała 2,1 mln zł, wywożąc 11,1 tys. m sześc. śmieci. Dodatkowe koszty generował wywóz śmieci pozostawianych na obiektach turystycznych i edukacyjnych, gdzie nierzadko wystawione kosze traktowane są jako miejsce zbiórki odpadów przywożonych z domu.

„Wydatkowane na sprzątanie śmieci pieniądze mogłyby być przeznaczone na inne cele, np. uatrakcyjnienie oferty turystycznej”

- zaznaczyła Gandecka.