Renault znalazło się wśród pięciu firm, które otrzymały w tym roku tytuł „Global E-Mobility Leader”. Czterem podmiotom przyznano tytuł polskiego „Lidera Elektromobilności” – ogłoszono podczas konferencji Global e-Mobility Forum 2020. Nagrody te są od trzech lat przyznawane przez PwC i PSPA firmom najbardziej zaangażowanym w rozwój zeroemisyjnego transportu.

Nagrody „Global E-Mobility Leader” przyznano przedsiębiorstwom, dzięki którym światowa transformacja branży motoryzacyjnej w kierunku nisko i zeroemisyjności zyskuje coraz szybsze tempo. Z kolei do podmiotów najbardziej zaangażowanych w rozwój polskiego rynku ekologicznego transportu trafiły nagrody „Lider Elektromobilności”.

Kandydaci do tytułu „Global E-Mobility Leader 2020” zostali wskazani przy udziale ekspertów rynku e-mobility z 39 oddziałów PwC na całym świecie. Na podstawie analizy zgłoszeń wybrano listę 23 kluczowych podmiotów. Pięciu zwycięzców wyłoniono z grona przedsiębiorstw posiadających istotny wkład w światowy rynek pojazdów elektrycznych, podzespołów i stacji ładowania, a także spośród podmiotów realizujących znaczne inwestycje w obszarze zrównoważonego transportu, wdrażających innowacyjne rozwiązania lub rozwijających usługi nowej mobilności. Wyboru dokonała międzynarodowa kapituła pod przewodnictwem ministra Michała Kurtyki, w której skład wchodzili przedstawiciele ministerstw, eksperci i praktycy rynku e-mobility m.in. z Wielkiej Brytanii, Norwegii i Polski.

Tytuł „Global E-Mobility Leader 2020” trafił m.in. do Renault (rozwijającego kompleksowy ekosystem elektromobilności oparty na produkcji samochodów z napędem elektrycznym, car sharingu oraz technologii magazynowania energii).

W Global e-Mobility Forum 2020, podczas którego przyznano nagrody, wzięli udział m.in. Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ i Dyrektor Wykonawcza Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska Inger Andersen, Komisarz ds. Transportu Komisji Europejskiej Adina Vălean, Minister Przedsiębiorczości i Przemysłu Wielkiej Brytanii Nadim Zahawi oraz wielu innych przedstawicieli administracji publicznej, biznesu i nauki z całego świata. Polskę reprezentował Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, który był także gospodarzem konferencji.

Wydarzenie zorganizowały w formule online Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych. W tegorocznym Global e-Mobility Forum wystąpiło 52 prelegentów z 22 krajów, a na konferencji zarejestrowali się uczestnicy ze 116 krajów. Wśród prelegentów znalazł się wiceprezes Renault Giles Normand.