Jak czytamy w informacji, Rada Nadzorcza Banku Pocztowego postanowiła powołać 1 grudnia 2020 r. Michała Leskiego do zarządu Banku XI kadencji i powierzyć mu pełnienie funkcji członka zarządu Banku Pocztowego. Ponadto Rada podjęła decyzję o powołaniu 1 grudnia 2020 r. na członka zarządu Marcina Ledworowskiego.

Napisano, że Michał Leski, sekretarz Rady Nadzorczej Banku Pocztowego, złożył ze skutkiem na dzień 30 listopada 2020 r. rezygnację z mandatu członka Rady Nadzorczej.

Bank poinformował również, że "z dniem 30 listopada 2020 r. zakończy się okres oddelegowania Pana Michała Leskiego Sekretarza Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Banku Pocztowego S.A.".

W związku ze zmianami - jak czytamy - od 1 grudnia 2020 r. skład zarządu Banku będzie przedstawiał się następująco: Jakub Słupiński - wiceprezes zarządu i p.o. prezesa zarządu; Marcin Ledworowski - członek zarządu; Michał Leski - członek zarządu; Piotr Piechota - członek zarządu.

Od 1 grudnia 2020 r. w składzie Rady Nadzorczej będą: Andrzej Bodziony – przewodniczący Rady Nadzorczej, Rafał Kozłowski – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.Radzie zasiądą również: Magdalena Derlatka-Miodowska, Jakub Niesłuchowski, Andrzej Potoczny, Marian Szołucha.