"Przyznaliśmy 140 stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, o 40 więcej niż w ubiegłym roku, i 200 stypendiów dla licealistów – też o 40 więcej" – powiedział na konferencji prasowej w Zielonej Górze wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki.

Dodał, że wsparcie otrzyma również 213 nauczycieli, którzy sprawują opiekę dydaktyczną nad stypendystami. Najlepsi z nich mają aż siedmiu pod swoimi skrzydłami. Zgodnie z formułą programu za każdego stypendystę nauczyciel otrzymuje 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy.

Do programu, w którym jednym z wymogów była średnia ocen na poziomie minimum 5,33, wpłynęło w tej edycji ponad 700 zgłoszeń. Spośród nich komisja wyłoniła uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych.

Stypendyści z podstawówek otrzymają po 600 zł przez 10 miesięcy, czyli łącznie 6 tys. zł. Do licealistów powędruje 800 zł przez 10 miesięcy – łącznie 8 tys. zł. Przez ten cały czas uczniowie będą podlegać opiece nauczyciela.

Na projekt Lubuskie Talenty, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, ujęty w RPO Lubuskie 2020, w latach szkolnych 2020/2021 oraz 2021/2022 zarezerwowano prawie 7 mln zł. Kwota dofinansowania z UE wynosi ponad 6,6 mln zł, czyli 85 proc. 10 proc. pochodzi z budżetu państwa, a 5 proc. stanowi wkład własny województwa.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 samorząd regionu wspiera także uczniów szkół zawodowych i techników w ramach realizowanego od czterech lat projektu modernizacji kształcenia zawodowego. Blisko 173 mln zł przeznaczono w nim na kursy i szkolenia zawodowe, staże i praktyki dla uczniów i nauczycieli szkół branżowych.